100latka 2022 01 04 3126 | GALERIA | 4 stycznia 2022 roku 100-lecie urodzin obchodziła pani Janina Tchórz ze Starego Zamościa. Z tej okazji z gratulacjami, życzeniami, bukietem kwiatów , oraz koszem prezentowym Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. Przekazał także list gratulacyjny od Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Na uroczystości obecny był także ks. dziekan Mirosław Sawka. W otoczeniu licznej rodziny i gości pani Janina zdmuchnęła świeczki na okazałym torcie.

Pani Janina urodziła się 4 stycznia 1922 roku w Starym Zamościu, jako jedno z czworga dzieci (Stanisław, Wacław i Aniela) państwa Agnieszki i Jana Zderkiewiczów. Uczęszczała do szkoły podstawowej w Wierzbie. W 1942 roku pani Janina wychodzi za mąż za Stanisława Tchórza z tej samej wsi. W czasie wysiedlenia Starego Zamościa przez Niemców w grudniu 1942 roku państwo Tchórz najpierw uciekli do Chomęcisk Dużych , gdzie uciekinierów zakwaterowano w tamtejszej szkole, następnie udali się do Ostrzycy, gdzie pomieszkiwali przez około pół roku. Swój powrót do rodzinnej wsi musieli zacząć od odbudowy spalonych zabudowań. W 1944 roku rodzi się im pierwsze z sześciorga dzieci Marianna, później w 1946 Jan, w 1948 Zofia, w 1952 Józef, w 1954 Franciszek i w 1958 Jadwiga. Rodzina utrzymuje się z pracy na swoim kilkuhektarowym gospodarstwie. Pani Janina dodatkowo należy do  miejscowego, prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich.

W 1974 roku umiera jej mąż Stanisław. Pani Janina doczekała się 9 wnuków, 16 prawnuków i 1 praprawnuczki. Nadal mieszka w swoim domu, obok domu swojego syna Józefa i synowej Krystyny, którzy sprawują nad nią opiekę. Cieszy się dobrym zdrowiem, nie choruje, porusza się co prawda o lasce, ale samodzielnie.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

wystawa 2021 12 20 3108 mini | GALERIA | Jak co roku biblioteka szkolna w Wierzbie i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu zorganizowały wspólnie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie konkurs plastyczny „Świąteczna kartka”. Jego uczestnicy mieli do wykonania pracę plastyczną w formie kartki świątecznej w dowolnym formacie i w dowolnej technice. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na piękno tradycji Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej, oraz poszukiwanie nowych środków wyrazu i poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.

Ogółem wpłynęło 89 prac, które Komisja konkursowa oceniała w trzech kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę inwencje twórczą, pomysłowość, estetykę wykonania i nawiązanie do tradycji. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 17 grudnia 2021 roku.

W I kategorii wiekowej (-klasy 0 i przedszkolaki) Komisja oceniała 35 prac:

I miejsca: Nadia Podolak- OP3

                   Piotr Jóźwiak- klasa 0 a

                   Krystian Smyk- klasa 0 a

                   Antoni Seroka- klasa 0 b

                   Dawid Kwitek – klasa 0 b

                   Franciszek Węgorowski- klasa 0 b

II miejsca: Emilia Tywoniuk- OP 1

                   Antonia Luchowska- klasa 0 a

                  Nikola Kołodziejczuk- klasa 0 b

                   Hanna Pałka- klasa 0 b

                   Natalia Blonka- klasa 0 b

                   Maja Tywoniuk- klasa 0 b

II miejsca: Hanna Lenkiewicz- OP2

                   Leon Pieczykolan- OP 2

                  Zuzanna Patroń- OP 2

                   Maja Pieczykolan- OP 3

                   Karol Antoszek- OP 1

                 Gabriela Lichota- OP 3

                   Natalia Lis- klasa 0 a

                   Amelia Piwowarek- OP 1

Wyróżnienia w I kategorii wiekowej otrzymali:

                                                                                   Anthony Sahajko- OP 3

                                                                                   Aleksander Wałęga- klasa 0 b

                                                                                    Krystian Gawron- OP 2

                                                                                   Magdalena Kłonica- OP 3

                                                                                     Krzysztof Piwowarek- klasa 0 b

                                                                                     Natalia Mróz- OP 3

                                                                                    Amelia Jakimiak- klasa 0 b

                                                                                       Bartłomiej Derkacz- klasa 0 b

                                                                                      Ignacy Siemko- klasa 0 b

                                                                                       Zofia Skowron- OP 1

                                                                                       Karol Błaszczak- OP 1

                                                                                       Dominik Kukułowicz- OP 1

                                                                                       Emilka Blonka- OP 1

                                                                                      Michał Palichleb- klasa 0 a

                                                                                       Zuzanna Antoszak- OP 3

W II kategorii wiekowej (klasy pierwsze) Komisja oceniała 23 prace

I miejsce przyznano: Szymon Ziarkiewicz- klasa I a

                                     Oskar Sałamacha- klasa I Udrycze

                                     Miłosz Witkowski- klas I Udrycze

                                       Klaudia Malinowska- klasa I b

                                       Krzysztof Rogoża- klasa I b

                                       Lena Piróg- klasa I b

II miejsca przyznano: Maja Furmanek- klasa I b

                                       Marcin Prucnal- klasa I Udrycze

                                       Antoni Gabryel- klasa I b

                                       Julia Kosmala- klasa I Udrycze

                                       Zuzia Dyrkacz- klasa I a

III miejsca przyznano: Natalia Kupiec- klasa I

                                       Kamil Kuryło- klasa I b

                                       Dawid Hałas- klasa I b

                                       Mikołaj Wałęga- klasa I a

                                         Julia Siemko- klasa I a

                                         Dominik Pawlasiuk- klasa I b

                                         Mikołaj Kupiec- klasa I a

                                         Karol Maluha- klasa I a

                                         Nikola Piwowarek- klasa I a

                                         Sandra Mazurek- klasa I a

Wyróżnienia w II kategorii wiekowej otrzymali:

                                                                                        Kacper Hałas- klasa I a

                                                                                       Marta Mazurek- klasa I a

W III kategorii wiekowej ( klasy I-III) Komisja oceniała 31 prac:

I miejsca zajęli: Kinga Pokrywka- klas III

                             Emilia Drozdalska- klasa II a

                             Franciszek Gabryel- klasa II b

                             Matylda Zwolak- klasa II b

                             Filip Goździuk- klasa II a

                            Phillip Sahajko- klasa II b

II miejsca zajęli: Martyna Teterycz – klasa II a

                             Filip Złotnik- klasa II b

                             Tomek Rękas- klasa II a

                               Jan Tchórz- klasa III

                              Gabriela Goździuk- klasa III

                               Jakub Pawelczyk- klasa III

                               Anna Kłonica- klasa II b

                               Ernest Kwitek- klasa III

                               Szymon Biały -klasa II b

III miejsca zajęli: Martyna Rybak- klasa III

                               Alan Kosiński- klasa II b

                               Zuzanna Tywoniuk- klasa II b

                               Jagoda Pawlasiuk- klasa II b

                              Nina Pastuszak- klasa II a

                               Julia Jaskulecka- klasa II b

                               Piotr Błaszczak – klasa II a

                               Julia Papis- klasa II a

                               Igor Pastuszak- klasa II a

Wyróżnienia w trzeciej kategorii wiekowej otrzymali:

                                                                                               Amelia Waszak – klasa II a

                                                                                              Lena Zalewska- klasa II a

                                                                                               Nikola Kasprzak- klasa II a

                                                                                              Laura Sidor- klasa II a

                                                                                                 Olga Tchórz- klasa II a

                                                                                                Paulina Włoch- klasa II a

                                                                                                 Szymon Patroń

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. Zwycięskie prace można obejrzeć na wystawie znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

otwarcie obiektow 2021 12 04 2990 | GALERIA | W piątek 10 grudnia 2021 roku miała miejsce uroczystość poświęcenia i otwarcia nowych obiektów użyteczności publicznej w gminie Stary Zamość: Centrum Usług Społecznych w Wierzbie, Schroniska dla Bezdomnych w Krasnem i Świetlico-Remizy w Wisłowcu.

Poświęcenia obiektów dokonał ks. dziekan Mirosław Sawka. Symbolicznego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali: Sławomir Zawiślak- Poseł na Sejm RP, Tomasz Bembenek- Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie. Stanisław Grześko-Starosta Zamojski, Mariusz Tłuczek- Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie reprezentujący Marszałka Jarosława Stawiarskiego, Aleksander Kalisz z Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę, Joanna Jabłońska- reprezentująca Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, Przewodniczący Rady Gminy Stary Zamość Szczepan Ziemiński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Śliwiński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG Stary Zamość Andrzej Mazurkiewicz, Prezes ZG OSP Wacław Mróz, Komendant Gminny OSP Stanisław Dusznik, oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Listy gratulacyjne na ręce Wójta Gminy złożyli: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin i Poseł na Sejm RP Teresa Hałas.

Wójt Gminy podziękował wszystkim za pomoc finansową w realizacji tych inwestycji, dzięki którym mieszkańcy naszej gminy zyskali nowe obiekty użyteczności publicznej.

Do przebudowy budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych gmina otrzymała dofinansowanie w ramach działania Rewitalizacja Obszarów Wiejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego kwotę 4.580 tys. Całość zadania wyniosła 6.784 tys.

Schronisko dla Bezdomnych w Krasnem powstało przy wsparciu finansowym z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 662 tys.. Całość zadania wyniosła 1.379 tys.

Świetlico-Remiza w Wisłowcu została wyremontowana dzięki dofinansowaniu w kwocie

800 tys. z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Całość zadania wyniosła 1.259 tys.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

wysiedlenie 2021 12 04 2922 | GALERIA | W niedzielę 5 grudnia 2021 roku mieszkańcy Udrycz wspominali podczas Mszy Świętej 79 rocznicę wysiedlenia wsi. Modlono się w intencji pomordowanych w tamtych bolesnych czasach. Odprawił ją proboszcz parafii ks. Jerzy Pytlik, a uczestniczyli w niej także Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i kombatanckie poczty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy AK Rejon Stary Zamość i Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Starym Zamościu.

Podczas wygłoszonej homilii ks. Jerzy przypomniał pokrótce historię wysiedleń jakie Niemcy przeprowadzili na Zamojszczyźnie. Po Mszy Świętej tradycyjnie odbyła się część artystyczna poświęcona wysiedleniom , przygotowana przez panią Beatę Majkut w wykonaniu dzieci i młodzieży, oraz Zespołu Śpiewaczego Udryczanki.

Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki i zapalono znicze przy pomniku upamiętniającym ofiary wysiedlenia , znajdującym się przy kościele parafialnym w Udryczach.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

warsztaty 2021 12 04 2819 | GALERIA | W sobotę 4 grudnia 2021 roku odbył się ostatnie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość pt. „Koło kultury 2020-2021”. współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2020.

Poprowadziła je pani Magdalena Sielicka z Nieledwi, wraz z córka Elżbietą i wnuczką Kają, a dotyczyły one tkactwa. Pani Magdalena na początku spotkania przedstawiła bardzo ciekawą i mało znaną historię tkactwa na Kresach Wschodnich II RP, oraz w powiecie hrubieszowskim. Jest ona autorką książki pt. „Historia Kilimowa ze Lwowa do Hrubieszowa”. Poruszona jest w niej także historia tkactwa na tych terenach w czasie PRL, kiedy to osoby zajmujące się tkactwem były z tego powodu prześladowane.

Następnie prowadząca przybliżyła podstawy tkactwa. Każda tkanina składa się z przeplecionych ze sobą wzajemnie prostopadłych nitek przędzy zwanych wątkiem i osnową. Wątek jest ułożony poprzecznie do brzegów tkaniny, a osnowa biegnie równolegle do jej brzegów. Zaprezentowała także przykłady różnych form tkactwa takich jak kilimy i gobeliny i wyjaśniła czym one się różnią. Kilim jest tkaniną dekoracyjną wykonaną wełnianym wątkiem na osnowie wełnianej lub innej i jest dwustronny. Gobelin natomiast jest jednostronną tkaniną o różnorodnej dekoracji, służącą do dekoracji ścian.

Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna warsztatów. Panie nabywały umiejętności tkania na krosnach. Jest to technika wymagająca skupienia i cierpliwości, ale jednocześnie relaksująca.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny