turniej 18 01 2024 3215 | GALERIA | W niedzielę 4 lutego 2024 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbie został rozegrany XIV Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stary Zamość.

Wzięło w nim udział 7 drużyn i były to: Krzesło Udrycze, OSP Nowa Wieś, Gorzelnianka, Krasne, Podstary Zamość, Udrycze i Majdan Sitaniecki. Po rozgrywkach grupowych do półfinału weszły: OSP Nowa Wieś, Gorzelnianka, Krasne i Majdan Sitaniecki.

W półfinale Gorzelnianka pokonała drużynę OSP Nowa Wieś 2:1, Majdan Sitaniecki zaś pokonał Krasne także 2:1.

W meczu o trzecie miejsce drużyna z Nowej Wsi pokonała drużynę z Krasnego 3:1. W finale Majdan Sitaniecki pokonał Gorzelniankę 2:0, zdobywając tym samym puchar w XIV Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy.

Rozegrano także mecz o piąte miejsce, który zakończył się zwycięstwem drużyny z Podstarego Zamościa 4: 2 z drużyną z Udrycz.

Przyznano także statuetki dla najlepszego zawodnika, którym został Maksymilian Krukowski z Majdanu Sitanieckiego. Najlepszym bramkarzem został Marcin Marchwiany z Gorzelnianki, zaś królem strzelców z 8 bramkami został zawodnik OSP Nowa Wieś Krystian Olech.

Turniej sędziował Andrzej Swacha. Pamiątkowe dyplomy, puchary, medale i piłki wszystkim grającym w Turnieju wręczył Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński

Skład zwycięskiej drużyny: Jakub Pieczykolan, Maksymilian Krukowski, Tomasz Rajtar, Kamil Rajtar, Paweł Grosman, Bochniak Patryk i Grzegorz Kłapouchy

oplatek 20 01 2024 2999 | GALERIA | Jak co roku tak i w tym odbyło się gminne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyło ponad 100 mieszkańców naszej gminy, oraz zaproszeni goście. Odbyło się ono w sobotę 20 stycznia 2024 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość. Gościliśmy : Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, Radnego Województwa Lubelskiego, zarazem Dyrektora ARMiR Krzysztofa Gałaszkiewicza, Starostę, Zamojskiego Stanisława Grześko, Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Rusztyna , Radnego Miasta Zamość Dariusza Zagdańskiego, oraz Przewodniczącego rady Gminy Stary Zamość Szczepana Ziemińskiego. Wszystkich przybyłych powitał i życzenia noworoczne złożył Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który także krótko podsumował poprzedni rok pod względem wykonanych inwestycji na terenie gminy, oraz przedstawił plany na 2024 rok. Głos zabrali także zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach oprócz życzeń odnieśli się do obecnej sytuacji politycznej w naszym kraju.

Wspólnej modlitwie i śpiewaniu kolęd przewodniczył ks. dziekan Mirosław Sawka. Następnie łamano się opłatkiem i składano sobie życzenia. Poczęstunek dla uczestników spotkania przygotowały panie ze Stowarzyszenia ludzi Aktywnych Activum ze Starego Zamościa.

oplatek osp 18 01 2024 2950 | GALERIA | 18 stycznia 2024 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość poprzedni rok podsumowali druhowie z Zarządu Gminnego OSP RP w Starym Zamościu. W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście: Starosta Powiatu Zamojskiego i jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Zamościu Stanisław Grześko, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Jacek Sobczyński, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego PSP w Zamościu młodszy brygadier Przemysław Ilczuk, Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Przewodniczący rady Gminy Stary Zamość Szczepan Ziemiński, oraz ks. Dziekan Mirosław Sawka.

Wszystkich powitał Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Wacław Mróz. Następnie sprawozdanie finansowe za 2023 rok przedstawił Wójt Gminy. Na funkcjonowanie jednostek OSP pozyskano środki z różnych dotacji i była to kwota 773.885,30 zł. w tym na zakup sprzętu- 273.855,30 zł i 500.000 zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Stary Zamość. Ta ostatnia kwota została pozyskana z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. 150.000 zł., oraz Fundacji PKO Banku Polskiego- 350.000 zł. Wkład własny Gminy to 3.996,31 zł.

Były także dwie dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości w kwocie 146.855,30 zł + 1.500 wkład własny gminy. Za te środki zostały zakupione środki ochrony osobistej strażaka. Otrzymały je jednostki: OSP Chomęciska Duże, OSP Krasne, OSP Wierzba i OSP Udrycze. Kwotę 45.000 zł. na zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla jednostek OSP Wierzba, OSP Krasne i OSP Udrycze pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kolejną dotację w kwocie 40.000 zł. pozyskano z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. I trafiła ona do jednostek OSP Stary Zamość, OSP Udrycze i OSP Krasne.

Jednostki OSP Wierzba i OSP Udrycze otrzymały dotację z Fundacji ENEA na zakup sprzętu i umundurowania w kwocie 16.000 zł.

Dotacje ze środków MSW i A otrzymały: OSP Stary Zamość- 8.000 zł. na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG. OSP Krasne- 12.000 zł. na przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych.

Jednostki OSP Wierzba i OSP Chomęciska Duże pozyskała dotację w kwocie 6.000 zł na doposażenie MDP.

W ramach inwestycji wykonano parking przy remizo- świetlicy w Starym Zamościu- 13.000 zł.,

Zakupiono samochód pożarniczy Mercedes dla OSP Udrycze -120.000 zł. a także rozpoczęto remont remizy OSP Podstary Zamość- koszt całkowity to 1.379.655,53 zł. Na ten cel pozyskano środki z Polskiego Ładu w kwocie 619.000 zł., środki z Gminy to 141.415,72 zł.

Na zakończenie sprawozdania finansowego Wójt Gminy Waldemar Raczyński podziękował druhom za całoroczną pracę i za zaangażowanie się w pozyskiwanie środków zewnętrznych , oraz złożył najlepsze życzenia noworoczne. Podziękowania i życzenia złożyli także zaproszeni goście. Starosta Zamojski Stanisław Grześko podziękował jeszcze raz samorządowi i strażakom za organizację powiatowych zawodów strażackich. Komendant Miejski PSP starszy brygadier Jacek Sobczyński wspomniał o nakładach na ochotnicze straże pożarne, a była to w ubiegłym roku kwota 130 ml zł. Z tej puli OSP Wierzba jako jedyna w powiecie zamojskim otrzyma samochód bojowy.

Naczelnik Wydziału młodszy brygadier Przemysław Ilczuk przedstawił harmonogram szkoleń, które odbędą się w 2024 roku na terenie powiatu zamojskiego dla strażaków z ochotników.

W 2023 roku z terenu gminy Stary Zamość szkolenie podstawowe strażaków ochotników ukończyło 27 druhów.

Wyjazdy do zdarzeń w 2023 roku poszczególnych jednostek z Gminy Stary Zamość przedstawia się następująco:

OSP Chomęciska Duże- 4 razy

OSP Chomęciska Małe- 1 raz

OSP Krasne- 5 razy

OSP Majdan Sitaniecki- 1 raz

OSP Nowa Wieś- 0

OSP Podstary Zamość – 0

OSP Stary Zamość- 20 razy

OSP Udrycze- 15 razy

OSP Wierzba- 50 razy

OSP Wisłowiec – 0

Jak co roku ustalono także harmonogram zebrań w poszczególnych jednostkach OSP.

Po części oficjalnej odbyła się część opłatkowa. Modlitwę poprowadził ks. dziekan Mirosław Sawka. Wspólnie odśpiewano kolędę, oraz łamano się opłatkiem składając sobie życzenia.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

 

2 lecie domu dla bezdomnych 11 01 2024 2914 | GALERIA | 11 stycznia 2024 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji drugiej rocznicy funkcjonowania schroniska dla bezdomnych w Krasnem. To właśnie 11 stycznia dwa lata temu zostali zakwaterowani tam pierwsi mieszkańcy. Obecnie przebywa tam trzynaścioro mieszkańców, którymi opiekuje się sześć wykwalifikowanych opiekunek. Schronisko funkcjonuje w ramach struktury GOPS w Starym Zamościu. Jego koordynatorką jest pani Gabriela Tchórz.

W spotkaniu oprócz mieszkańców domu i pracowników uczestniczyli: Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, Przewodniczący Rady Gminy Szczepan Ziemiński, Skarbnik i Sekretarz Urzędu Gminy, oraz pracownicy GOPS.

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podziękował pracownikom za bardzo dobrą, pełną poświęcenia pracę, oraz złożył wszystkich obecnym życzenia noworoczne.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny