seria_zlota Wyjaśnijmy najpierw co rozumiemy przez pojęcie obserwacja ptaków. Otóż ptasiarstwo (z ang. birdwatching) jest to rodzaj hobby, które polega na obserwowaniu ptaków. Można to robić gołym okiem lub przy pomocy przyrządów optycznych (mamy tu na myśli lornetkę i lunetę). Miłośnicy tego hobby nazywani są prasiarzami, ptakolubami czy też birdwatcherami. Zgłębiają oni wiedzę o wyglądzie, głosach, zachowaniach i biologii ptaków. Często również fotografują awifaunę, niekiedy nawet techniką digiscopingu. Jednak w odróżnieniu od ornitologów, ptasiarze są w większości amatorami, dlatego nie prowadzą badań naukowych. Nieliczna część ptasiarzy poszukuje ptaków, które bardzo rzadko występują w danym obszarze. Umieszcza je następnie na swojej liście obserwacji gatunkowych. Takim obserwatorem jest np. twitcher. Jest to wyczynowy hobbysta kolekcjonujący obserwacje rzadkich gatunków. Taki ptasiarz, kiedy otrzyma wiarygodną informację, że w danym miejscu przebywa osobnik interesującego go gatunku, wtedy udaje się nawet w daleką podróż , żeby zobaczyć tego ptaka, sfotografować go i dopisać do swojej listy.

     
     
     

Napotykamy je w głębi lasów, wśród pól i przy ruchliwych drogach. Są małe, kryjące kilku poległych oraz wielkie liczące od kilkudziesięciu do kilkuset żołnierskich mogił- widomy znak każdej wojny. Skupiska cmentarzy świadczą o nasileniu walk w określonym rejonie i poniesionych stratach przez walczące strony.

gleria

     
 
Jesienne migracje ptaków w naszym kraju.
Zimowiska
 
     

seria_zlotaNiemal wszyscy wiemy, jakie czynniki powodują, że nasze ptaki decydują się na trudną wędrówkę ze swoich miejsc lęgowych na zimowiska. W Polsce, im bliżej zimy, tym długość dnia skraca się. Wkracza chłodna, deszczowa i wietrzna pogoda. Zatem miliony osobników opuszcza tereny lęgowe i zmierza na południe, zachód, lub na południowy wschód.

 

Aparat właściwy dla Ciebie
Fotografowanie

seria_zlotaKażdy z nas stanie kiedyś przed dylematem jaki cyfrowy aparat należy kupić aby zaspokoił nasze wymagania i potrzeby, jednocześnie żeby nie przepłacać. Może to być wybór któryś już z kolei, a może będzie to pierwsza nasza styczność z tego typu sprzętem.

Dla laika w sprawach fotografii i sprzętu z nią związanego będzie to wybór niezwykle trudny. Zazwyczaj taka osoba zda się na fachowość i wiedzę sprzedawcy. Jest to jak najbardziej słuszne podejście jeśli znamy sklep o którym wiemy że doradztwo jest profesjonalne a każdy klient traktowany indywidualnie i dla sprzedawcy liczy się właśnie satysfakcja klienta. Jeśli takiego sklepu nie znamy, to z doradztwem może być naprawdę różnie, z „fachowością” personelu sklepu też, można kupić sprzęt który zupełnie nie będzie odpowiadał naszym założeniom i oczekiwaniom.