droga Udrycze Kolonia 2023

Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 110222L od km 0+000,00 do km 0+980,14 w miejscowości Udrycze Kolonia, gmina Stary Zamość” uzyskał dofinansowanie w 2024r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2024 - zadanie jednoroczne).

Umowa Nr G/RFRD/115/2024 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Stary Zamość w sprawie udzielenia dofinansowania została zawarta w dniu 6 listopada 2023 r.

Okres realizacji projektu: 02.2024 – 01.2025 (zadanie jednoroczne)

Całkowity koszt kwalifikowalny zadania (po przetargu): 1 136 046,45 zł

Dofinansowanie z RFRD: 618 981,79 zł

Wkład własny Beneficjenta:  517 064,66 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w miejscowości Udrycze Kolonia od km 0+000,00 do km 0+980,59 polegać będzie na przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m i wykonaniu poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m. Przebudowa przedmiotowej drogi ma na celu poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi do obowiązujących przepisów, w tym do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t.

Inwestycja stwarza szansę dla rozwoju obszarów wiejskich. Poprawi w sposób istotny stan techniczny istniejącej drogi i zabezpieczy ją przed dalszym niszczeniem oraz zlikwiduje uciążliwe dla jej użytkowników odkształcenia i zapylenie. Ponadto usprawni komunikację a także znacznie poprawi warunki gospodarowania.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik

 

 

 

droga Wislowiec 2023

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

nazwa zadania:

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków  i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”

otrzymała w roku 2021 dotację w wysokości 7 000 zł na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

 

biblioteka narodowa 1636041591

 

Wymiana istniejących rtęciowych i sodowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stary Zamość na energooszczędne

Wymiana opraw oswietlenia Tablica Polski Lad

 

 

Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Podstary Zamość

OSP Podstary Zamość Tablica Polski Ład

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110236L w miejscowości Chomęciska Duże o długości 998,92 m

przebudowa drogi Chomeciska Duze nr 110236L PolskiLad

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110209L w miejscowości Udrycze – Wola o długości 486,79 m

przebudowa drogi Udrycze Wola nr 110209L PolskiLad

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110224L w miejscowości Udrycze – Koniec o długości 638,03 m

przebudowa drogi Udrycze Koniec nr 110224L PolskiLad

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w miejscowości Udrycze – Koniec o długości 489,5 m

przebudowa drogi Udrycze Koniec nr 110222L PolskiLad

 

Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wierzba.

Mediateka Polski Lad

 

 Przebudowa drogi gminnej nr 110232L w miejscowości Chomęciska Duże o długości 963 mb

przebudowa drogi Chomeciska Duze Polski Lad

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110200L w miejscowości Krasne o długości 1185 mb

przebudowa drogi Krasne Polski Lad

 

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110202L w miejscowości Wierzba o długości 614,5 mb

przebudowa drogi Wierzba Polski Lad

 

 


Program Inwestycji Strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje 35 obszarów gospodarki. W pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Wsparcie rządu dla samorządów w realizacji inwestycji strategicznych

Rząd z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Polski Ład działa perspektywicznie i długofalowo. Realizacja zaplanowanych inwestycji strategicznych podniesie poziom produktywności całej polskiej gospodarki.

Cel Programu Inwestycji Strategicznych:

  • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości
  • poprawa warunków życia obywateli
  • powstanie nowych miejsc pracy
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju
  • efektywne zaangażowanie sektora finansowego

 

Więcej informacji:

www.gov.pl/web/polski-lad

www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych

#PolskiŁad

 

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

 

Jeden numer dla całej Polski

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom.

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

Pomoc medyczna w nocy, w weekendy i święta? Otrzymasz ją w TPK

Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ.

Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.

Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

 

Zadzwoń, jeśli potrzebujesz nagłej pomocy medycznej, konsultacji, e-recepty lub e-skierowania

TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem.

Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

·         wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)

·         kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 - 18.00, od poniedziałku do piątku)

·         a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

 

Jak wygląda rozmowa?

Po połączeniu, pacjent wysłucha krótki komunikat, informujący o dodzwonieniu się na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent będzie mógł wybrać język, w którym będzie udzielana konsultacja.

W pierwszej kolejności z pacjentem połączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadzi wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną konsultację, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić porad do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.

Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Gdy będzie potrzebna pilnej interwencji medycznej, lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego. Może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem.

Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących

Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Dowiedz się więcej i w razie nagłego zachorowania w nocy, weekendy lub święto, wybierz Teleplatformę Pierwszego Kontaktu

Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 137 200

 

Ulotka informacyjna.pdf