bank zywnosci

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu z terenu województwa lubelskiego, przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 452 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa lubelskiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 4,1584 ton żywności w formie 452 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 45 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących.

 

 

 

cyfrowa gmina ue

 

Gmina Stary Zamość otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Planowane fekty: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie Diagnozy cyberbezpieczeństwa: stacji roboczych, skanera, oprogramowania biurowego, czytników kart elektronicznych, serwera z systemem operacyjnym, licencji dostępowych, licencji do zdalnego połączenia z serwerem, serwer plikowy NAS do backupu z dyskam, oprogramowanie do backupu, urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy, modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN, usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

Wysokości otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich 154 300,00 zł

 

 

banner na strone CG

 

 

cyfrowa gmina lider i partner

 

Strona projektu V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu