strazacy zebranie 21 05 2021 0578 | GALERIA | W piątek 21 maja 2021 roku w strażnicy OSP Chomęciska Duże odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP w Starym Zamościu.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Wacław Mróz.

Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński podziękował druhom strażakom za całoroczna służbę i przedstawił pokrótce wydatki jakie zostały poniesione w 2020 roku na poszczególne jednostki OSP.

Dziewięć na dziesięć istniejących jednostek z terenu naszej gminy otrzymało bezzwrotne pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej . Jednostka OSP Wierzba otrzymała pożyczkę w kwocie 2.300 zł., OSP Stary Zamość- 2.400 zł., OSP Udrycze- 2.100 zł, OSP Krasne- 1.100 zł, pozostałe jednostki OSP (Chomęciska Duże, Chomęciska Małe, Majdan Sitaniecki, Nowa Wieś i Wisłowiec) otrzymały po 500 zł.

Z pozyskanych środków zakupiono między innymi: sprzęt i umundurowanie, oraz dofinansowano monitoring w strażnicy OSP Wierzba.

Dodatkowo jednostki OSP Udrycze i Krasne otrzymały dotację z MSWiA w ramach przygotowania jednostek do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych:

- OSP Udrycze dotacja wyniosła 12.000 zł (oraz wkład gminy- 5.000 zł) na zakup sprzętu i umundurowania.

- OSP Krasne otrzymała kwotę 11.000 zł (oraz wkład gminy 5.113 zł) na wykonanie bramy wjazdowej i remont wjazdu do strażnicy.

Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego: Wierzba i Stary Zamość otrzymały dotację od MSWiA na zapewnienie gotowości bojowej:

- OSP Stary Zamość- 4.000 zł na zakup sprzętu

- OSP Wierzba -15.000 zł. na zakup bramy garażowej

Dodatkowo w dwóch strażnicach OSP Wierzba i OSP Krasne ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano regały na umundurowanie.

W 2021 roku planuje się wykonać następujące inwestycje: przebudowę budynku świetlico-remizy w miejscowościach Wisłowiec i Podstary Zamość, utwardzenie kostką brukową dojazdu do świetlico-remizy w Chomęciskach Dużych, oraz zakup i ułożenie kostki brukowej wokół świetlico-remizy w Chomęciskach Małych.

Ustalono także harmonogram zebrań w poszczególnych jednostkach OSP.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

drugie zycie rolki 0561 mini | GALERIA | 12 maja 2021 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Drugie życie rolki po papierze toaletowym”” zorganizowany przez bibliotekę szkolna w Wierzbie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Zamościu. Jego celem było pobudzenie kreatywności i pomysłowości wśród dzieci i ich rodziców.

Przedmiotem konkursu było wykonanie ( dowolną techniką plastyczną) pracy plastycznej z wykorzystaniem rolek po papierze toaletowym, oraz innych materiałów znalezionych w domu.

Uczestnicy konkursu wykazali się dużą inwencja twórczą. Z rolek po papierze powstały: różne owady, pojazdy i zwierzęta. Komisja konkursowa oceniała prace w dwóch kategoriach wiekowych. Ogółem na konkurs wpłynęło 34 prace.

pierwszej kategorii wiekowej (przedszkole i klasy 0) Komisja przyznała

I miejsca: Franciszek Węgorowski – OP 2

                 Szymon Pałka- OP 1

                 Hania Pałka- klasa 0 b

                 Igor Podgórski- klasa 0 b

                 Natalia Hanaka- klasa 0 a

II miejsca: Anthony Sahajko- OP 2

                 Kacper Hałas-klasa 0 a

                 Bartek Derkacz- OP 1

                 Marlena Torbińska- klasa 0 a

                 Dominik Pawlasiuk- klasa 0 a

               Klaudia Malinowska- klasa 0 a

III miejsca: Nikola Piwowarek- klasa 0 a

                   Zuzia Dyrkacz- klasa 0 a

Wyróżnienia otrzymali: Antek Gabryel- klasa 0 a

                                           Natalia Blonka- klasa 0 b

                                           Dawid Hałas- klasa 0 a

                                          Bartek Mazurek-OP 3

                                         Hanna Lenkiewicz- OP 1

                                           Sandra Mazurek- klasa 0 a

                                           Marta Mazurek- klasa 0 a

                                          Szymon Mociak – klasa 0 a

                                           Krystian Gawron- OP 1

                                           Marzena Furmanek- OP 2

                                           Maja Furmanek- klasa 0 b

                                           Szymon Ziarkiewicz-klasa 0 a

W drugiej kategorii wiekowej ( klasy I- III) Komisja przyznała

I miejsce: Bartosz Kołyga- klasa II a

II miejsce: Olga Tchórz- klasa I a

III miejsca: Jakub Kołyga- klasa I b

                   Hubert Hałas- klasa I a

                   Kornelia Koper- klasa I b

Wyróżnienia: Basia Gabryel- klasa III b

                         Jagoda Pawlasiuk- klasa I b

                      Franek Gabryel- klasa I b

                       Phillip Sahajko- klasa I b

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Prace konkursowe można obejrzeć na wystawie znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

wianek na drzwi 2021 04 09 0406 mini | GALERIA | Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu zorganizował konkurs plastyczny na wykonanie wianka na drzwi z elementami nawiązującymi do świąt wielkanocnych. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych a także pogłębianie więzi rodzinnych i przyjacielskich przy wspólnym tworzeniu dzieła, oraz pielęgnowanie tradycji świątecznych. 9 kwietnia 2021 roku został on rozstrzygnięty.

Ogółem wpłynęło 80 prac w dwóch kategoriach wiekowych. Komisja oceniała prace pod względem zgodności z tematem, techniką wykonania, kreatywnością, estetyką i wkładem pracy.

W pierwszej kategorii wiekowej (do klasy VI szkoły podstawowej) Komisja przyznała:

I miejsce otrzymał : Michał Palichleb

II miejsce : Karol Kierepko

III miejsce: Fabian Lisiewicz

IV miejsce : Emilia Jakubczak

V miejsce: Phillip Sahajko

Wyróżnienia w tek kategorii otrzymali: Maja Węgorowska, Julia Węgorowska, Hanna Lenkiewicz i Wojtek Dragan.

W drugiej kategorii wiekowej (od klasy VII szkoły podstawowej) Komisja przyznała:

I miejsce: otrzymała Józefina Tatara

II miejsce: KGW Wólka Złojecka i KGW Wólka Wieprzecka

III miejsce: KGW Chomęciska Duże i Katarzyna Kasprowicz-Motowidło

IV miejsce :KGW Chomęciska Małe, KGW Krasne, Jadwiga Krasowska

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Anna Topolska, Teresa Goździejewska, Ewelina Książek i Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Activum.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, laureaci zaś nagrody rzeczowe.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2021 02 03 zanko 100lat 0301 | GALERIA | 02 marca 2021 roku obchodziła swoje 100-lecie urodzin Pani Teofila Zańko z domu Siemko ze Starego Zamościa. Z tej okazji panią Teofilę odwiedzili przedstawiciele ZUS Zamość i Urzędu Gminy w Starym Zamościu.

Życzenia, kwiaty i kosz upominkowy Solenizantce wręczył Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i kierownik USC. List gratulacyjny Jubilatka otrzymała także od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Pani Teofila urodziła się 2 marca 1921 roku w Zarudziu jako jedno z ośmiorga dzieci Marianny i Pawła Siemków. Jej rodzeństwo to: Helena, Roman, Bronisława (dożyła 102 lat), Józef, Jan, Henryk i Władysław.

Pani Teofila do szkoły podstawowej uczęszczała w Złojcu. Ukończyła także szkołę rolniczą w Sitnie. W czasie II wojny światowej miejscowość Zarudzie została wysiedlona przez Niemców. Część jej mieszkańców pozostawiono jako darmową siłę roboczą do prac w gospodarstwach, które przejęli po wysiedlonych mieszkańcach przybysze z Besarabii.

Wśród pozostawionych znalazła się także rodzina Siemków. Pani Teofila została przydzielona do osiedlonej niemieckiej rodziny jako opiekunka dzieci.

W 1951 roku wyszła za mąż za Czesława Zańko ze Starego Zamościa, gdzie wspólnie zamieszkali, prowadząc nieduże gospodarstwo rolne. Dodatkowo pan Czesław pracował w Rejonie Dróg Publicznych. W 1958 urodził się ich syn Krzysztof, a w 1960 córka Małgorzata. Pan Czesław zmarł w 1987 roku. Od tej pory pani Teofila zamieszkiwała z córką i wnukami: Krystianem i Mateuszem. Obecnie mieszka w Zamościu z wnukiem Mateuszem i jego rodziną. Cieszy się dobrym zdrowiem, jest w miarę samodzielna, chętnie spędza czas z prawnukiem Karolem.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

swiateczna kartka 31 12 2020 mini | GALERIA | Jak co roku biblioteka szkolna w Wierzbie i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu zorganizowały wspólnie konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Świąteczna kartka” Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno tradycji Świąt Bożego Narodzenia, oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci. Prace mogły być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Komisja oceniała prace pod względem pomysłowości i oryginalności, oraz estetyki wykonania. Ogółem na konkurs wpłynęło 64 prac. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W pierwszej kategorii wiekowej (przedszkolaki i klasy 0) Komisja postanawia przyznać:

I miejsca:

                 Hania Zielińska – 0P 1

                  Gabrysia Baj     - OP 3

                 Eryk Cieślak     - OP 1

II miejsca:

                 Franek Węgorowski – OP 2

                 Ola Winczewska       - OP 2

III miejsca:

                   Gabrysia Lichota- OP 2

                 Antoni Seroka     - OP 2

                   Maja Tywoniuk - OP 3

                   Karol Kierepko   - OP 3

                   Maja Furmanek – klasa 0 b

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Cała klasa 0 a za aktywny udział w konkursie, oraz Hania Pałka i Mateusz Oryszczak

z klasy 0 b

W drugiej kategorii wiekowej (klasy I – III) Komisja przyznała:

I miejsca:

                 Phillip Sahajko- klasa I b

                 Matylda Zwolak – klasa I b

                 Julia Rogoża - klasa III b

II miejsca:

                   Maciej Zieliński -klasa I a

                   Lena Derkacz     - klasa III a

                 Basia Gabryel   - klasa III b

III miejsca:

                   Zuzia Tywoniuk- klasa I b

                 Natalia Molas - klasa I b

Wyróżnienia: Szymon Biały- klasa I b

                         Franek Gabryel – klasa I b

W III kategorii wiekowej (klasy IV-VIII) Komisja postanawia przyznać:

I miejsca:

                   Alan Przytuła – klasa IV a

                   Julia Węgorowska- klasa VI a

                   Maja Węgorowska - klasa V a

                   Joanna Złotnik – klasa IV a

Wyróżnienie otrzymał: Gabriel Papis – klasa VII c

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Prace te można obejrzeć na wystawie znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu, zaś pozostałe w Szkole Podstawowej w Wierzbie.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny