kurs_strazaka


W sobotę 20 lutego 2010 r. w sali GOK odbył się egzamin pisemny dla uczestników biorących udział w kursie podstawowym strażaków Ochotniczych Staży Pożarnych z gminy Stary Zamość. Uczestniczyło w nim 88 druhów z terenu całej gminy. Kurs trwał 12 dni. Wykłady i ćwiczenia prowadzili: młodszy kapitan Przemysław Ilczuk, starszy aspirant Stanisław Kostrubała, starszy ogniomistrz Stanisław Derkacz i starszy ogniomistrz Stanisław Dusznik. Uczestnicy kursu byli na szkoleniu w Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, gdzie zapoznali się ze sprzętem oraz z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania . Oprócz zajęć teoretycznych były także zajęcia praktyczne w trakcie których odbył się egzamin z obsługi sprzętu strażackiego: obsługa pilarek, pomp i sprzętu hydraulicznego. Kurs zakończył się testem składającym się z 20 pytań sprawdzających wiedzę uczestników. Komisja egzaminacyjna składała się z wykładowców. Przewodniczył jej młodszy brygadier Tomasz Burcon.

Fot. i oprac. E.Czarny

mini_oplatek_ak_0022

gleria

27 stycznia 2010 roku w Sali GOK Stary Zamość odbyło się doroczne spotkanie sprawozdawcze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Rejonowego w Starym Zamościu. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Prezes Okręgu ŚZŻAK w Zamościu Sławomir Zawiślak, Wiceprezes Andrzej Jaroszyński, kapt. Michał Kręglicki, kapt. Tadeusz Kopeć oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.
Koło Rejonowe w Starym Zamościu liczy 17 członków zwyczajnych, 6 członków podopiecznych, 9 członków nadzwyczajnych i 6 członków współpracujących. Prezesem Koła jest Pan Władysław Mazurek. W 2009 roku odeszli na wieczną wartę: Michalak Czesław, Dusznik Eugeniusz i Denis Tomasz. Po zebraniu sprawozdawczym odbyło się spotkanie opłatkowe.

Fot. i oprac. E.Czarny

koledy2010

W piątek 22 stycznia 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbył się po raz kolejny Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Do konkursu zgłosiło się 10 zespołów i 5 solistów z terenu naszej gminy. Komisja oceniała dobór repertuaru, warunki głosowe oraz ogólny wyraz artystyczny. I tak w pierwszej kategorii do lat 12  zwyciężyły dwa zespoły:

„Śnieżynki" reprezentujące Szkołę Podstawową w Udryczach pod kierunkiem Pani Małgorzaty Wandzak i „Solgit" ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie pod kierunkiem Pani Anny Chabros.

gleria

 

II miejsce zajął także zespół „Śnieżynki" ale ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie przygotowany przez Panią Annę Dutkowską.

III miejsce zajęły „Słoneczka" ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie pod kierunkiem Pani Marii Dorosz.

W drugiej kategorii  wiekowej do lat 15 komisja przyznała tylko I miejsce dla solistki Patrycji Główka  reprezentującej Gimnazjum w Starym Zamościu pod kierunkiem Pani Anny Chabros. W tych dwóch kategoriach wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

W trzeciej kategorii wiekowej (osoby dorosłe) wzięły udział trzy zespoły śpiewacze: „Krośnianki" , „Udryczanki" , Klub Seniora oraz  trzy solistki.

Wśród solistek wyróżnienie otrzymała Pani Mirosława Łukaszczyk z zespołu śpiewaczego „Kraśnianki".

Z powodu wyrównanego poziomu wykonania wśród zespołów w trzeciej kategorii komisja przyznała trzy równorzędne miejsca i przyznała jednakowe nagrody pieniężne.

Fot. i opracowanie E. Czarny

mini_oplatek_gm_2010_0505

gleria

20 stycznia 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyło się spotkanie opłatkowe dla mieszkańców naszej gminy. Przybyło około 130 osób dla których przygotowano skromny poczęstunek. Przybyłych powitała Dyrektor GOK Magdalena Sienkiewicz-Karwacka. Życzenia dla wszystkich złożyli przybyli na spotkanie Wójt Gminy Waldemar Raczyński i Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Biały. Tradycyjnie łamano się opłatkiem i składano sobie życzenia. Czas umilał śpiewaniem kolęd zespół „Solgit" z Gimnazjum w Starym Zamościu oraz zespół śpiewaczy „Krośnianki".

Fot. i oprac. E.Czarny

mini_kulig_2010_0348

gleria

Niecodzienna uroczystość miała miejsce w Starym Zamościu w sobotę 16 stycznia 2010 roku. Proboszcz parafii Stary Zamość ks. Błażej Górski otrzymał od ks. biskupa Wacława Depo nominację na kapelana Szwadronu Ziemi Zamojskiej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich z Zamościa. Dowiedzieliśmy się, że jest to pierwsza taka nominacja w kawalerii ochotniczej w Polsce. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Starym Zamościu Mszą Świętą w czasie której została uroczyście wręczona nominacja. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście oraz władze gminy Stary Zamość.

Całość uświetnili ułani z: Formacja z Kielc w barwach 13 Pułku Ułanów Wileńskich, Grupa Konna w barwach 7 Pułku Ułanów Lubelskich, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich z Lublina, Szwadron Kawalerii z Tomaszowa Lubelskiego, ze Świdnika i wielu innych. Po uroczystości oficjalnej przy mroźnej ale słonecznej pogodzie odbył się kulig. Wszyscy uczestnicy przejechali saniami do Domu Opieki Społecznej w Ruskich Piskach, gdzie był krótki postój ze zwiedzaniem i gorącym poczęstunkiem. Po krótkim postoju nastąpiła dalsza część kuligu zakończona przy remizie strażackiej w Ruskich Piaskach. Tam uczestnicy mogli posilić się i skosztować kawaleryjskiego trunku- miodu pitnego. Beczułka z miodem wjechała na salę na wózku ciągniętym przez kuca Bartka. Suto zastawiony stół był możliwy dzięki między innymi hojności panów T. Pieczykolana i T. Klęga.

Elżbieta Czarny