ikp

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli -Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla sowich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko cześć funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostęp do IKP możne uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:

1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony,

2. Logowanie do IKP następuje na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego

Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.Informacja techniczna

W przypadku wystąpienia błędu podczas logowania się do Internetowego Konta Pacjenta o nazwie: Nieprawidłowe żądanie lub odpowiedź HTTP, należy zalogować się bezpośrednio do Profilu Zaufanego i edytować dane konta wprowadzając adres e-mail oraz telefon. Bezpośredni link do edytowania danych znajduje się pod adresem internetowym: https://pz.gov.pl/dt/pages/accountEdit


   

 

sprzet osp 2018 10 18 1383 | GALERIA | W czwartek 18 października 2018 roku przed budynkiem Urzędu Gminy w Starym Zamościu miała miejsce uroczystość przekazania wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla czterech jednostek OSP z naszej gminy. Dokonał go Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Gmina Stary Zamość zakupiła sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 32.316,57 zł.

31.993,40 zł. jest to dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości i stanowi ona 99% całości zadania. Wkład własny gminy to 1% i jest to kwota 323,17 zł.

Zakupiony sprzęt został nieodpłatnie przekazany umową darowizny dla jednostek:

OSP Wierzba- Defibrylator AED, oraz pilarka do drewna

OSP Stary Zamość- Defibrylator AED, oraz zestaw ratownictwa medycznego PSP R1

OSP Udrycze- zestaw PSP R1

OSP Krasne- zestaw PSP R1

Sprzęt został oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości.

„Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB- Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem- polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

fundusz sprawiedliwosci