Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w terminach:

  • I kwartał do 20 marca danego roku
  • II kwartał do 20 czerwca danego roku
  • III kwartał do 20 września danego roku
  • IV kwartał do 20 grudnia danego roku

 


 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie gminy Stary Zamość w 2021 roku:

a) Miesięczna stawka za odpady (gdy nie ma kompostownika):

- 17,00 zł miesięcznie od osoby lub

- 70,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego

b) Miesięczna stawka za odpady (gdy jest kompostownik):

- 16,90 zł miesięcznie od osoby lub

- 69,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego

 


 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie gminy Stary Zamość w 2020 roku:

a) Miesięczna stawka za odpady (gdy nie ma kompostownika):

- 14,00 zł miesięcznie od osoby lub

- 58,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego

b) Miesięczna stawka za odpady (gdy jest kompostownik):

- 13,90 zł miesięcznie od osoby lub

- 57,50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego

 


 

 Nr konta dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 93 9610 0002 2004 0020 0420 0027