Urząd Gminy w Starym Zamościu informuje, że jest możliwość zapisu na drugą transzę węgla w wysokości 1,5 tony, który będzie można  zakupić do końca kwietnia 2023 roku.

Wnioski można pobrać w Urzędzie gminy lub u sołtysa.

Wypełnione wnioski proszę dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy gdzie w pokoju nr 20 (GOPS Stary Zamość) będzie można odebrać zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla.

Wójt Gminy Stary Zamość

/-/ Waldemar Raczyński

 

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Załącznik do wniosku o zakup węgla

Podmiotem zobowiązanym  do realizacji sprzedaży nabytego paliwa stałego (węgla) na rzecz osób fizycznych w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stary Zamość od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 r. jest skład węgla:

 

„WITRON” - Janusz Grula

Udrycze-Wola 48

22-417 Stary Zamość

Tel. 84 62 129 18

 

 

Podmiotem zobowiązanym do realizacji sprzedaży nabytego paliwa stałego (węgla) na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stary Zamość jest skład węgla:

„WITRON” - Janusz Grula

Udrycze-Wola 48

22-417 Stary Zamość

Tel. 84 62 129 18

sam naglowek

 

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

 Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:
• ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
• nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r.
i do wyczerpania budżetu Programu.

 

sam stopka