OGŁOSZENIE

W dniach 20-21 listopada 2012 roku od godz. 9.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy, odbędzie się szkolenie w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Projektu "Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość" pod tytułem:

"RODZINA BEZPIECZNA FINANSOWO".

Tematem szkolenia będą zagadnienia z zakresu:

- edukacji finansowej rodziny

- planowania wydatków

- pułapek kredytowych

- sposobów oszczędzania

- zarządzania długiem i wiele innych.

Szkolenie skierowane jest do uczestników projektu oraz innych zainteresowanych mieszkańców gminy.

 

ZAPRASZAMY

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się mieszkańców wsi Chomęciska Duże, iż w dniu  23 października  2012r. o godz.  9.00 w  remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie sprzedaży budynku szkoły w Chomęciskach Dużych.

plakat_badania_rolne1

Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw rolnych. Dotychczas badania te były realizowane przez osoby zawodowo związane z rolnictwem, zatrudnione w urzędach gmin lub ośrodkach doradztwa rolniczego i tym samym znane mieszkańcom prowadzącym działalność rolniczą. W tym roku ankietowe badania rolnicze będą po raz pierwszy prowadzone również przez pracowników (ankieterów) Urzędu Statystycznego w Lublinie poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni.

W 2012 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych ankieterzy będący pracownikami Urzędu Statystycznego w Lublinie będą prowadzić następujące rolnicze badania ankietowe:
- Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich – prowadzone w dniach 11 czerwca – 4 lipca,
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej – prowadzone dwa razy w roku w dniach 11 czerwca – 4 lipca i 1-14 grudnia,
- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego – prowadzone trzy razy w roku w dniach 2-16 kwietnia, 1-13 sierpnia i 1-14 grudnia,
- Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym – prowadzone dwa razy w roku w dniach 11 czerwca – 4 lipca i 3-14 grudnia,
- Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku – prowadzone w dniach 17-24 sierpnia,
- Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych – prowadzone w dniach 25 października – 9 listopada,
- Badanie sadów według gatunków roślin – prowadzone w dniach 24 września – 8 października.

 

Natomiast ankieterzy z poszczególnych gmin będą realizować badania:
- Badanie plonów zbóż ozimych – prowadzone w dniach
19 czerwca – 2 lipca,
- Badanie plonów ziemniaków – prowadzone w dniach 17 – 24 sierpnia.

 

Rolnicze badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza że badana jest pewna część gospodarstw rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców zwracamy się do rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, z prośbą o udzielenie informacji ankieterom. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią informacje niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej państwa.
Każdy z ankieterów posiada legitymację ankietera wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie
. Tożsamość ankieterów – pracowników urzędu statystycznego można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Lublinie – tel. 81 533-20-51.
Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm

Przyjedzie mammobus. Ruszyły zapisy na badania Mieszkanki  Gminy Stary
Zamość już mogą zapisywać się na bezpłatne badania mammograficzne
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mammobus przyjedzie do Gminy
23.03.2012

Oferta skierowana jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały
tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat lub otrzymały wskazania do wykonania
powtórnej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Panie, które przeszły takie badania powinny się zgłosić do mammobusu ze
zdjęciami z opisem. Wszystkie pacjentki powinny mieć ze sobą dowód
tożsamości.

Mammobus stacjonował bedzie przy Urzędzie Gminy . Badania prowadzone będą od
godz. 9 do 18.

Aby uniknąć kolejek, warto zapisać się na nie już dziś. Można to zrobić
telefonicznie pod numerem: 723 351 003 lub 796 969 429

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z przygotowaniami do złożenia wniosku o dofinansowanie na zakupu i montaż kolektorów słonecznych uprzejmie informuję, że zapisy chętnych prowadzą sołtysi danych miejscowości, którzy przedłorzą niniejsze informacje w nieprzekraczalnym terminie 9.03.2012 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu.