pszokPunkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie Gminy Stary Zamość na placu po GS SCH w Starym Zamościu.

 

       PSZOK czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni wolnych od pracy

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00

Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stary Zamość następujące rodzaje segregowanych odpadów:

Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stary Zamość następujące rodzaje segregowanych odpadów:

-        meble i inne odpady wielkogabarytowe

-        zużyte baterie i akumulatory

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

-        odpady niebezpieczne

-        styropian budowlany i opakowaniowy

-        zużyte opony

-        odpady poremontowe i budowlane

-        papier

-        metale

-        tworzywa sztuczne

-        szkło

-        odpady opakowaniowe wielomateriałowe

-        bioodpady

-        przeterminowane leki i chemikalia

-        odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek

       Szczegółowy regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Zamościu znajduje się [tutaj]