chom male rekracja 16 12 2020 0250 | GALERIA | W miejscowości Chomęciska Małe został oddany do użytku teren rekreacyjny umiejscowiony za strażnicą OSP. Część wyposażenia czyli grill i ławki obok niego, oraz stół pochodzą ze środków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska.

Natomiast altanka, zadaszenie nad stołem, huśtawka, oraz częściowe wybrukowanie terenu wykonano ze środków funduszu sołeckiego. Teren czynem społecznym mieszkańców został obsadzony drzewkami i krzewami.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

20201026 121913 konkurs plastyczny Konkurs plastyczny na wykonanie ciekawej zakładki do książki pt. „Zakładkę zrób wspaniałą, aby lepiej książkę się czytało” drugi rok z rzędu zorganizowały wspólnie Biblioteka szkolna w Wierzbie i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Filii w Udryczach . Jego celem jest promocja czytelnictwa, rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych, oraz wyobraźni twórczej dzieci.

Zakładka mogła być wykonana dowolną techniką plastyczną, warunkiem jednak musiała być jej użyteczność. Wpłynęło 21 prac. Nagrodą w konkursie było umieszczenie prac na stronie szkoły.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

promesy dla samorzadow 12 12 2020 300 W sobotę 12 grudnia 2020 roku w zamojskim ratuszu odbyło się wręczenie promes przez Wicepremiera Jacka Sasina. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W imieniu gminy Stary Zamość promesę w wysokości 800.000 zł odebrał Wójt Gminy Waldemar Raczyński. Kwota ta przeznaczona będzie na przebudowę, rozbudowę i zmianę użytkowania budynku remisy OSP na świetlico-remizę w miejscowości Wisłowiec. Szacowany koszt inwestycji to 1.117 261 zł.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

moja ulubiona postac literacka 15 12 2020 300 | GALERIA | Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu zamiast XII Gminnego Konkursu Recytatorskiego „W świecie poezji” zorganizował konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać literacka”.

Celem konkursu była chęć kontynuowania tradycji związanych z konkursem recytatorskim, zachęcenie do czytania literatury, oraz poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów literackich. Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ulubioną postać literacką, dowolną techniką w formacie A3.

Ogółem wpłynęło 36 prac w dwóch kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa w pierwszej kategorii wiekowej (dzieci do klas IV sz.p.) przyznała:

I miejsce za pracę pt. „Kot w butach” dla Nikoli Piwowarek

II miejsce otrzymał Kacper Kiszczak za pracę pt. „Ambroży Kleks”

III miejsce zajął Ernest Kwitek za „ Buka z Doliny Muminków”

W drugiej kategorii wiekowej (od klasy V sz.p., młodzież i dorośli):

I miejsce zajęła Julia Bielesz za pracę pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”

II miejsce Julia Węgorowska za „Harrego Pottera”

III miejsce Martyna Wiatrowska i Daria Dragan za pracę pt. „Thanos”

Pozostałe prace, które wpłynęły i były zgodne z regulaminem otrzymały wyróżnienia.

Dla zwycięzców nagrody rzeczowe ufundował organizator. Prace można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w GOK Stary Zamość (dolny hol).

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

 

2020 09 25 gra terenowa 0095 | GALERIA | Wieczorem 25 września 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował grę terenową „po zachodzie słońca”. Wzięło w niej udział 50 osób, które zostały podzielone na 10 drużyn. Ich zadaniem było przejście 4- kilometrowej trasy na której rozmieszczonych było pięć punktów na których gracze otrzymywali zadania do rozwiązania. Przebranie osób obsługujących te punkty nawiązywało do lokalnych tradycji i kultury. Zadania do rozwiązania w jak najkrótszym czasie dotyczyły naszej gminy.

Dla trzech najlepszych drużyn Gminny Ośrodek Kultury ufundował nagrody rzeczowe. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Nr 10. II miejsce drużyna Nr 8 i III miejsce drużyna Nr 5

Gra terenowa zakończyła się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek przy strażnicy w Nowej Wsi.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny