mini 81 rocznica 04 01 2024 2857 | GALERIA | 4 stycznia 2024 roku mija 81 lat od pacyfikacji wsi Wierzba dokonanej przez Niemców w odwecie za wysadzenie mostu kolejowego w Ruskich Piaskach dokonanej przez partyzantów w noc sylwestrową 1943 roku.

W tym dniu kwiaty złożyli przy pomniku upamiętniającym ofiary pacyfikacji: Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński w asyście Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP Wacława Mroza i Komendanta Gminnego OSP Stanisława Dusznika.

Tak opisywał tragiczne wydarzenia sprzed 81 laty naoczny świadek: „ W dniu 4 stycznia 1943 roku do wsi Wierzba, terytorialnie przynależnej do tutejszej gminy, przyjechało od strony Zamościa około 30 żandarmów niemieckich, którzy w tym dniu rozstrzelali 30 osób, w tym 27 mężczyzn i 3 kobiety, a między innymi rozstrzelano: Zdzisława Ulanowskiego- lat 6, Czesława Ulanowskiego- lat 11, Adolfa Ulanowskiego- lat 13, Bogumiła Ulanowskiego- lat 13 i Władysława Ulanowskiego- lat 14. Jeden z żandarmów biorących udział w akcji oświadczył do ówczesnego sołtysa wsi Wierzba, że to kara za zniszczony most kolejowy w Ruskich Piaskach”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

umundurowanie osp 29 12 2023 2815 | GALERIA | 29 grudnia 2023 roku w Centrum Usług Społecznych w Wierzbie odbyła się uroczystość podpisania umowy i wręczenia mundurów, oraz obuwia dla jednostki OSP z Wierzby. Jednostka pozyskała tę dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kwota dofinansowania wyniosła 29.700 zł. Wkład własny gminy wyniósł 300 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono 7 kompletów 2-częściowego ubrania specjalnego i 10 par butów strażackich skórzanych specjalnych. Umowę z jednostką podpisał i sprzęt przekazał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

 

 

FS osp

wreczenie mundurow osp 21 12 2023 2754 | GALERIA | 21 grudnia 2023 roku w Centrum Usług Społecznych w Wierzbie odbyła się uroczystość podpisania umów i wręczenia mundurów, oraz obuwia dla czterech jednostek OSP z naszej gminy. Gmina Stary Zamość pozyskała dotację na zakup sprzętu i wyposażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z Ministerstwa Sprawiedliwości- którego Dysponentem jest Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym, oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości.

Kwota dofinansowania wyniosła 118.800,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł 1.200 zł.

Jednostki OSP Wierzba, Udrycze i Krasne otrzymały po 25.000 zł. W ramach tej kwoty dla każdej z nich zakupiono: po 6 kompletów ubrania specjalnego 3 – częściowego i 1 parę butów strażackich specjalnych.

Jednostka OSP Chomęciska Duże otrzymała wsparcie w wysokości 45.000 zł. W ramach tej kwoty zakupiono: 8 kompletów ubrań specjalnych 3-częściowych, 8 kompletów ubrań koszarowych 4- częściowych, 11 kompletów ubrań koszarowych 3-częściowych, 8 par butów dla kadry dowódczo-sztabowej i 1 parę butów strażackich skórzanych specjalnych.

Umowy z jednostkami podpisał i sprzęt przekazał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

 

 

FS osp

wizyta w com 15 12 2023 2733 | GALERIA | 15 grudnia 2023 roku Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Wierzbie gościło pensjonariuszy i pracowników COM z Bródka gm. Łabunie. Celem wizyty była integracja, zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń. Nasz COM zorganizował dla obecnych słodki poczęstunek. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, kierownik GOPS Anna Barbara Molas i kierownik COM Małgorzata Chowicka.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

konkurs swiateczny 2800 mini | GALERIA | W dniu 12.12.2023 rok dokonano oceny prac konkursowych, które wpłynęły na coroczny konkurs plastyczny pt. „Kartka świąteczna”, organizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Filii w Udryczach. Jego organizatorami byli biblioteka szkolna i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu.

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno tradycji i symboliki Bożego Narodzenia, oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

Ogółem wpłynęło 63 prace, które oceniane były w trzech kategoriach wiekowych. Komisja brała pod uwagę pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonanych kartek.

W pierwszej kategorii wiekowej (Oddziały Przedszkolne klasy 0 ) przyznano:

I miejsca: Mikołaj Derkacz z OP 2, Emilia Blonka z OP 3 i Jan Łowejko z klasy 0 b

II miejsca: Hanna Lenkiewicz z klasy 0 a, Anthony Sahajko z klasy 0 b i Maria Wrębiak z klasy 0 filia Udrycze

III miejsca; Weronika Halas z klasy 0 a, Bartłomiej Derkacz z klasy 0 b, Grzegorz Tchórz z klasy 0 a i Michał Jóźwiak z OP 3

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Nikola Bojar z OP 3, Adam Lenkiewicz z OP 2, Liliana Goch z OP 1, Zuzanna Jakubczak z OP 1, Zuzanna Usydus z OP 1, Filip Czarnecki z klasy 0 a, Szymon Pałka z klasy 0 a, Anna Pokrywka z klasy 0 filia Udrycze, Karol Antoszek z klasy 0 b, Szymon Derkacz z klasy 0 b, Michalina Luchowska z klasy 0 b i Aleksandra Sahajko z klasy 0 b

W drugiej kategorii wiekowej ( klasy I- III) Komisja przyznała:

I miejsca: Natalia Blonka z klasy II b, Szymon Pieczykolan z klasy I a i Zofia Pastuszak z klasy I a

II miejsca otrzymali: Franciszek Węgorowski z klasy I a, Kinga Duda z klasy I b, Antoni Gabryel z klasy III b i Gabriela Lichota z klasy I b

III miejsca: Aleksandra Winczewska z klasy I a, Szymon Zaprawa z klasy I a, Bartosz Czarnecki z klasy III a i Miłosz Witkowski z klasy III filia Udrycze.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Magdalena Kłonica z klasy I a, Maja Pieczykolan z klasy I a, Zuzanna Antoszek z klasy I b, Wiktoria Koniec z klasy I b, Ignacy Siemko z klasy I b, Kornelia Molas z klasy I filia Udrycze, Piotr Jóźwiak z klasy II a, Hanna Pałka z klasy II a, Wiktoria Pokrywka z klasy II filia Udrycze, Agata Sędłak z klasy II filia Udrycze, Marta Mazurek z klasy III a, Szymon Mociak z klasy III a, Julia Siemko z klasy III a, Oskar Sałamacha z klasy III filia Udrycze, Hanna Sędłak z klasy III filia Udrycze, Klaudia Czugała z klasy III b i Sandra Torbińska z klasy III b.

W trzeciej kategorii wiekowej (klasy IV-VIII) przyznano następujące miejsca:

I miejsca: Jan Tchórz z klasy V a, Kinga Pokrywka z klasy V b i Philip Sahajko z klasy IV b

II miejsca: Paulina Teterycz z klasy VII a, Agata Tchórz z klasy IV b, Lena Derkacz z klasy VI a i Oliwia Sałamacha z klasy VII a

III miejsce: Alan Przytuła z klasy VII a

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Michał Antoszek z klasy VI b, Szymon Biały z klasy IV b, Maja Kołodziejczyk z klasy VI a, Igor Pastuszak z klasy IV a i Kamil Sałamacha z klasy V b

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez GBP Stary Zamość. Prace konkursowe można obejrzeć na wystawie znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny