81 rocznica wysiedlenia udrycz 03.12.2023 2694 | GALERIA | Jak co roku, tak i w tym mieszkańcy Udrycz obchodzili rocznicę wysiedlenia ich miejscowości przez Niemców w 1942 roku. Uroczystość odbyła się w niedzielę 3 grudnia 2023 roku w kościele parafialnym w Udryczach. Mszę Świętą w intencji wysiedlonych i pomordowanych mieszkańców odprawił proboszcz parafii ks. Jerzy Pytlik.

Po jej zakończeniu odbył się montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci, młodzieży i Zespołu Śpiewaczego Udryczanki. Rozpoczął się on od słów:” Mija 81 lat od rozpoczęcia masowych wysiedleni ludności Zamojszczyzny w ramach Aktion Zamość. Wszystko mija, poza pamięcią, choć i ta jest ulotna. Dlatego chcielibyśmy przypomnieć skrawek tego, co się wydarzyło i przywrócić pamięć o tych, którzy zostali pozbawieni człowieczeństwa, dzieciństwa, rodziny, domu, życia…” Scenariusz jak co roku przygotowała pani Beata Majkut, oprawę muzyczną zaś panowie Piotr Nowak (dzieci i młodzież)i Tomasz Kołodziejczuk (Zespół Udryczanki).

Uroczystość zakończyła się pod pomnikiem upamiętniającym ofiary wysiedlenia, znajdującym się przy kościele. Tam złożono kwiaty i zapalono znicze. W imieniu nieobecnego Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego wieniec złożył sekretarz Urzędu Gminy Janusz Czarny. W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy AK ze Starego Zamościa.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

warsztaty anioly 01.12.2023 2631 | GALERIA | W sobotę 2 grudnia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyły się warsztaty plastyczne. Jego uczestniczki pod kierunkiem pani Joanna Patron wykonywały anioła na podobraziu. Pierwszym krokiem było dokładne pokrycie podobrazia klejem do złoceń. Po jego wysuszeniu dalsza praca polegała na nałożeniu płatków złota, które to następnie zostały zabezpieczone lakierem rozpuszczalnikowym i wysuszone. Na tak przygotowane podobrazie za pomocą kleju do decoupage został naklejony obrazek z wizerunkiem anioła wykonany na papieże ryżowym. Kolejnym etapem było dorysowanie sukni i skrzydeł anioła i pokrycie ich za pomocą szpachelki, zagęszczoną proszkiem Saltwash farbą akrylową. Ostatni etap pracy polegał na pokryciu postaci anioła farbami w dowolnym kolorze, oraz wykonaniem cieniowania i ewentualnego postarzania obrazu. Całość obrazu zabezpieczamy lakierem.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

konkurs recytatorski 01.12.2023 2594 | GALERIA | W piątek 1 grudnia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Stary Zamościu już po raz piętnasty odbył się Konkurs recytatorski „W świecie poezji” Jego celem jest między innym i popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych, oraz doskonalenie uzdolnień recytatorskich. Konkurs oceniany był przez Komisję w trzech kategoriach wiekowych.

Ogółem swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowało 38 osób. W pierwszej i drugiej grupie wiekowej recytatorzy prezentowali jeden utwór, zaś w trzeciej dwa.

W pierwszej kategorii wiekowej (przedszkolaki i klasy 0) I miejsce zajęli: Emilia Blonka z OP 3 za wiersz D. Wawiłow „ Zapach czekolady” i Bartek Derkacz z klasy 0 b, który wyrecytował wiersz J. Brzechwy pt. „Leń” II miejsce zajęła: Nikola Bojar z klasy z OP 3 za wiersz J. Tuwima pt. „Okulary”, III miejsce: Michał Baran z klasy 0 a za wiersz M. Konopnickiej pt. „Tęcza”

W drugiej kategorii wiekowej (klasy I – III) I miejsce zajął Piotr Jóźwiak z klasy II a za wiersz J. Brzechwy pt. „Grzebień i szczotka”, II miejsce zajęła Natalia Blonka z klasy II b za wiersz D. Gellner pt. „Brat” III miejsce Sandra Mazurek z klasy III b za wiersz A. Fredry pt. „Paweł i Gaweł. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała N atalia Mróz, która wyrecytowała wiersz J. Tuwima pt. „Spóźniony słowik”

W trzeciej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Maja Bojar z klasy VI b za utwory D. Gellner pt. „W ogródku” i W. Szymborskiej „ Nic dwa razy „ Na II miejscu znalazła się Jagoda Pawlasiuk z klasy IV b, która przedstawiła dwa wiersze J. Tuwima pt. „Spóźniony słowik” i „Rzuciłbym to wszystko” III miejsce zajęła Milena Denkiewicz z klasy VIII za utwory: J. Słowacki pt. „Z pamiętnika Zofii Bobrówny” i J. Brzechwa pt. „Samochwała”

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Zamościu. Nagrody dla zwycięzców ufundował Bank Spółdzielczy w Izbicy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

jubileusz 18.11.2023 2294 | GALERIA | Osiem par małżeńskich z pośród trzynastu wzięło udział w uroczystości Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Byli to: Helena i Kazimierz Kobylarz, Krystyna i Eugeniusz Mróz, Teresa i Stanisław Mróz, Zofia i Józef Smyk ,Joanna i Janusz Stanieccy, Maria i Jerzy Usydus, Aniela i Edward Wójtowicz, Marianna i Ryszard Złotnik. Odbyła się ona w sobotę 18 listopada 2023 roku. Najpierw Jubilaci wraz ze swoimi rodzinami wzięli udział we Mszy Świętej odprawianej w ich intencji w kościele parafialnym w Starym Zamościu. Odprawił ją ks. dziekan Mirosław Sawka, który powiedział między innymi „Niech to szczęście będzie stałym elementem Waszego życia. Cieszcie się sobą nieustannie, abyście mogli realizować te zadania, które dał Wam Pan Bóg”.

Dalszą część uroczystości kontynuowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu. Tam Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Przewodniczący Rady Gminy Szczepan Ziemiński wręczyli Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne i kwiaty. Wznosząc toast szampanem Wójt Gminy powiedział między innymi „Z okazji Jubileuszu Waszego pożycia małżeńskiego składam Wam drodzy Jubilaci najserdeczniejsze gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej drogi wspólnego życia”

Po odśpiewaniu sto lat wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i wspólną zabawę przy muzyce w wykonaniu zespołu Megical.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

swieto niepodleglosci 11.11.2023 2147 | GALERIA | Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w naszej gminie odbyły się na cmentarzu z

I wojny światowej na Pańskiej Dolinie. Tam została odprawiona przez ks. Dziekana Mirosława Sawkę Msza Święta w intencji ojczyzny. Wzięli w niej udział poczty sztandarowe: związków kombatanckich, harcerzy i młodzieży szkolnej, oraz strażaków. Pragnąc upamiętnić ten dzień wzięli udział w uroczystości także : mieszkańcy gminy, strażacy, ułani i dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Głos zabrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który zwrócił się do obecnych słowami „Manifestujmy swój patriotyzm. Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem silnym- takim z którym będą się liczyć inne narody”

Niepodległościowy Apel Pamięci odczytał przedstawiciel ułanów Marian Sobczuk. Następnie odśpiewano wspólnie Hymn Narodowy. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy przed krzyżem przez poszczególne delegacje, w tym przez Wójta Gminy Waldemara Raczyńskiego i Przewodniczącego Rady Szczepana Ziemińskiego.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny