mini_wier_brzech_2010_1328

gleria

12 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej im. K. Namysłowskiego w Wierzbie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o twórczości  Jana Brzechwy dla klas II i III.
Do konkursu zgłosiło się 4 grupy uczestników po 4 osoby ze szkół podstawowych z Wierzby, Krasnego  i Udrycz.
Celem konkursu było: popularyzacja twórczości Jana Brzechwy, Wzbogacanie słownictwa, doskonalenie współpracy w zespole i rozwijanie logicznego myślenia i koncentracji.


w_swiecie_poezji

gleria

30 marca 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbył się II Gminny Konkurs Recytatorski pt. „W świecie poezji". Zgłosiło się 44 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Każdy z uczestników zaprezentował wybrany przez siebie wiersz oraz fragment prozy. Komisja w składzie: T. Bronikowska, E. Czarny i A. Domina oceniała dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
Spośród 22 uczestników z pierwszej kategorii komisja przyznała I miejsce dla Aleksandry Goździuk z Oddziału Przedszkolnego w Wierzbie, II miejsce zajęła Weronika Ordyniec ze Szkoły Podstawowej w Udryczach. Wyróżniono także 2 osoby: Wiktorię Tchórz ze Szkoły Podstawowej w Krasnem za wiersz Ewy Pichno-Pietrzyk pt. „Miś rowerzysta" i Darię Łój ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie za wiersz Haliny Szyerowej pt. „Pisanki".

zimowisko_2010_052

gleria

13 marca odbył się wyjazd Szkolnego Klub Wolontariusza oraz Oddziału Klubu Wolontariusza z Gminnego Ośrodka Kultury  do schroniska dla psów w Zamościu.
Podczas spotkania dzieci oraz młodzież przekazała pieniądze na schronisko zebrane podczas kiermaszu pączkowego.
W ramach podziękowań Klub Wolontariusza mógł zwiedzić Międzynarodową wystawę kotów w Zamościu i Zoo.

Serdecznie dziękujemy.

tur_puch_woj_2010_1134

gleria Dnia 14 marca 2010 r. na hali Gimnazjum w Starym Zamościu odbył się Gminny Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stary Zamość. Do rozgrywek zgłosiło się 10 drużyn, które w wyniku losowania zostały podzielone na 3 grupy. Wyniki meczów w fazie grupowej wyglądały następująco:

turniej_weidz_poz_2010

gleria

Po raz kolejny wzorem lat ubiegłych Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Starym Zamościu Waldemar Raczyński zorganizował Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom".
Celem konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzież z problematyką ochrony przeciwpożarowej i zasadami bezpieczeństwa pożarowego.
Do turnieju zgłosiło się 9 dzieci ze szkół podstawowych z Wierzby, Udrycz i Krasnego oraz 3 osoby z Gimnazjum w Starym Zamościu.