mini_piknik_rodz_2010_2010_2564

gleria

Odbył się 6 czerwca 2010 roku w Starym Zamościu. Organizatorami byli: Lokalna Grupa Działania „Ziemia zamojska”, Wójt Gminy Stary Zamość i  Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu.
Przy pięknej i słonecznej pogodzie piknik rozpoczął się o godzinie 14,00. Przybyłych powitał Wójt Gminy Waldemar Raczyński.
Następnie został ogłoszony konkurs kulinarny „Nasze kulinarne dziedzictwo”- przegląd potraw lokalnych z  obszaru LGD  (gminy: Grabowiec, Komarów, Łabunie ,Miączyn, Sitno, Skierbieszów i
Stary Zamość).mini_pom_pow_img_2181

gleria

W piątek 28 maja 2010 zorganizowano wśród mieszkańców gminy Stary Zamość zbiórkę darów dla ludności z gminy Wilków województwo lubelskie, poszkodowanych w wyniku powodzi.

Zbiórką darów z poszczególnych miejscowości zajęli się sołtysi. Zebrano głównie artykuły spożywcze, środki czystości, pościel oraz odzież.

Zebrano ok. 20 ton (2 samochody ciężarowe). Jeden samochód do transportu darów bezpłatnie użyczyli państwo Marta i Andrzej Truskowie z Zamościa, właściciele firmy „Dobra szkoła". Koszty drugiego transportu opłacił Urząd Gminy w Starym Zamościu. Dary dotarły na miejsce w poniedziałek 31 maja 2010 r.Fot. i oprac. E.Czarny

mini_florian2010_2067

gleria

9 maja 2010 roku w Starym Zamościu obchodzony był dzień Świętego Floriana patrona strażaków. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stary Zamość i uroczystym wejściem, przy akompaniamencie Kapeli Nieliskiej do kościoła.

Wszystkich przybyłych powitał Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Raczyński. W krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim druhom za dotychczasową służbę dla społeczeństwa oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności.

 

3maja_2010_0077

gleria

Obchody święta zostały zorganizowane przez Parafię i Samorząd Gminy w Starym Zamościu i rozpoczęły się w kościele parafialnym.

Wcześniej delegacje harcerzy, kombatantów, ułanów i strażaków z OSP w Majdanie Sitanieckim złożyły wieńce i zapaliły znicze u stóp pomników- symboli upamiętniających poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej (pomniki na Wierzbie  w Starym Zamościu i Majdanie Sitanieckim, przy dębie katyńskim i na kwaterach żołnierskich na cmentarzu) oraz na cmentarzach z okresu I wojny światowej (w Krasnem, Wierzbie i lesie Pańska Dolina). Przed Maszą świętą celebrowaną przez księdza prałata Stefana Wójtowicza, poszczególne delegacje złożyły meldunki z wykonanego zadania.