2020 01 06 orszak trzech kroli 8535 | GALERIA | Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej Święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy symbolizują przedstawicieli kontynentów: Europy, Azji i Afryki. To oni podążając za gwiazdą dotarli do Betlejem, aby złożyć hołd i dary nowo narodzonemu Chrystusowi. Trzej Mędrcy głosili przez Swe mistyczne dary prawdę o tym, któremu się pokłonili. Poprzez złoto okazali mu cześć i obwołali Jezusa Królem. Wręczając kadzidło- symbol najczystszego uwielbienia odkryli w nim Boga. Mira zaś była zapowiedzią przyszłej męki Chrystusa. W wielu miejscowościach naszego kraju z tej okazji odbyły się Orszaki Trzech Króli. Są one w Polsce organizowane od 12 lat i z roku na rok cieszą się co raz większą popularnością i gromadzą osoby, które chcą zamanifestować przywiązanie do życia zgodnego z zasadami wiary i wartości chrześcijańskich.

W nawiązaniu do tej tradycji, także w parafii Stary Zamość po Mszy Świętej, odprawionej przez proboszcza ks. Mirosława Sawkę, odbył się taki orszak. Na początku Mszy Świętej Trzej Królowie w role których wcielili się ułani : Józef, Marian i Mariusz złożyli dary Dzieciątku. Później jechali oni konno na czele orszaku.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2020 01 02 oplatek osp 8478 | GALERIA | Jako pierwszy w tym roku spotkanie podsumowujące rok poprzedni połączone ze spotkaniem opłatkowym zorganizował Zarząd Gminny Związku OSP RP w Starym Zamościu. Miało ono miejsce już 02 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość. Rozpoczął je Prezes Zarządu Gminnego OSP Wacław Mróz. Sprawozdanie za rok 2019 i zamierzenia na ten rok przedstawił Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który na wstępie swojego wystąpienia podziękował druhom strażakom za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przestawił jej Przewodniczący druh Szymon Bielesz. Tradycyjnie przedstawiono harmonogram zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach. W czasie posiedzenia głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali strażakom za ich pracę i złożyli życzenia noworoczne, a byli to: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Komendant Miejski PSP w Zamościu starszy brygadier Jacek Sobczyński, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Kazimierz Mielnicki, płk Mieczysław Skiba, Dyrektor ARiMR w Lublinie Krzysztof Gałaszkiewicz i Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego starszy kapitan Przemysław Ilczuk.

Spotkanie opłatkowe poprowadził ks. Mirosław Sawka, który odmówił krótką modlitwę, następnie odśpiewano kolędę i łamano się opłatkiem składając sobie życzenia.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2019 12 15 wigilia gok 8321 | GALERIA | Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu w niedzielę 15 grudnia 2019 roku zorganizował spotkanie wigilijne dla KGW, zespołów śpiewaczych i dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane w GOK. Spotkania te są okazją do zaprezentowania swoich umiejętności czy to artystycznych, czy też kulinarnych. Najpierw wystąpił kwartet gitarowy pod kierunkiem instruktora Piotra Siewienia. W ich wykonaniu usłyszeliśmy dwie kolędy. Następnie obejrzeliśmy układ taneczny w wykonaniu dzieci uczęszczających na zajęcia

hip-hop, prowadzonych przez panią Gabrielę Waga. Kolejnym punktem niedzielnego programu było przedstawienie teatralne pt. „Zimowe opowieści cz.2” w wykonaniu dzieci z kółka teatralnego działającego w GOK. Scenariusz na podstawie baśni z różnych stron świata napisała Katarzyna Król, która także sztukę wyreżyserowała i wykonała scenografię.

Następnie w wykonaniu Julki Mazurek przy akompaniamencie Piotra Siewienia usłyszeliśmy kolędę „Lulajże Jezuniu”. Kolejne kolędy zaśpiewali członkowie zespołów śpiewaczych działających przy GOK „Udryczanki” i „Canto”.

Spotkanie wigilijne zakończyło się poczęstunkiem potraw wigilijnych, które przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Activum.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini 2019 12 16 konk plastyczny 8429 W poniedziałek 16 grudnia 2019 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Świąteczna kartka” zorganizowanego przez bibliotekę szkolną w Wierzbie i Gminną Bibliotekę Publiczną dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie.

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno tradycji Świąt Bożego Narodzenia, oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży. Jego uczestnicy mieli za zadanie wykonać kartkę świąteczną w dowolnym formacie i dowolna techniką. Komisja oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę inwencję twórczą i estetykę wykonania. Komisja w pierwszej kategorii wiekowej ( przedszkolaki i klasy 0) przyznała:

I miejsca: Emilia Drozdalska z klasy 0 a i Hubert Hałas z klasy 0 a

II miejsca: Nikola Kołodziejczyk – OP 2 i Jakub Kołyga – z klasy 0 a

III miejsca: Igor Pastuszak z klasy 0 a , Krzysztof Rogoża z klasy 0 b

                   Julia Grabowska z klasy 0 b i Phillip Sahajko z klasy 0 a

W drugiej kategorii wiekowej (klasy I- III) przyznano:

I miejsca: Julia Rogoża z klasy II b, Szymon Kosiński z klasy II b

                 Lena Derkacz z klasy II b i Michał Antoszek z klasy II b

II miejsca: Kacper Kiszczak z klasy III a,   Joanna Złotnik z klasy III a

                   Szymon Patroń z klasy II a i Brajan Cieślak z klasy II b

III miejsca: Laura Cieślak z klasy II b, Mateusz Pieczykolan z klasy II b

                   Martyna Włoch z klasy II b i Blanka Rękas z klasy II b

Wyróżnienia otrzymali: Bartek Marchewka z klasy II a, Bartek Boniek z klasy II b,

Jagoda Złotnik z klasy II b, Lena Gmitrzuk z klasy II b , Jakub Golus z klasy II b,

Kacper Łukaszczuk z klasy II b, Nikola Szypuła z klasy II b, Maja Kołodziejczyk z klasy II a i

Emilia Jakubczak z klasy II b.

W trzeciej kategorii wiekowej ( klasy IV-VIII) przyznano:

I miejsca: Maja Jaworska z klasy VIII b i Kacper Antoszek z klasy V a

III miejsce otrzymała Ewa Pyszak z klasy VIII b

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Nagrodzone prace można obejrzeć na wystawie znajdujące się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2019 12 16 lzs 8412 | GALERIA | W poniedziałek 16 grudnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Zamościu odbyło się coroczne przedświąteczne posiedzenie Prezydium Rady Powiatowej i Miejskiej Zrzeszenia LZS w Zamościu z udziałem sympatyków i sponsorów Zrzeszenia na Zamojszczyźnie. Na spotkaniu została przedstawiona informacja z działalności w 2019 roku, oraz przedstawiono kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych na rok przyszły.

Zostały wręczone także statuetki i podziękowania za wsparcie i pomoc w realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w 2019 roku. Otrzymali je między innymi: Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, oraz trenerzy Paweł Lewandowski i Przemysław Tchórz.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny