mini_kon_rajd_niep2010_5716 | GALERIA |

Pod taką nazwą obchodzone było 11 listopada  2010 roku Święto Niepodległości w Starym Zamościu.

Święto zorganizowali wspólnie Parafia w Starym Zamościu i Wójt Gminy Stary Zamość.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13,00 pod kościołem parafialnym w Starym Zamościu skąd ułani ze Szwadronu Ziemi Zamojskiej w barwach 9 pułku ułanów małopolskich oraz bryczki  z gośćmi i młodzieżą wyruszyli przez Stary Zamość, Wierzbę i las Pańska Dolina na znajdujący się tam cmentarz z I wojny światowej.


mini_ci_co_przyjda_pozniej_2010_5520 | GALERIA |

To zależy od tego, czy My czcimy pamięć o Tych co odeszli i co po sobie zostawimy.

W przeddzień Wszystkich Świętych 31 października 2010 roku z inicjatywy Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego, w kościele parafialnym w Starym Zamościu miała miejsce uroczysta Msza Święta odprawiona przez ks. Proboszcza Błażeja Górskiego w intencji zmarłych strażaków. Przywołując słowa B. Górskiego z  głoszonej homilii „Pragnienie obcowania z Bogiem jest równocześnie pragnieniem spotkania się z człowiekiem. Przywołując tych co odeszli z imienia i nazwiska pragniemy być bliżej  Boga" ,nie możemy spraw materialnych i doczesnych przedkładać ponad życie duchowe i życie wieczne z Bogiem.

Przedstawiciele wszystkich dziesięciu jednostek po wyczytaniu zmarłych druhów strażaków zapalali symboliczny „znicz pamięci". Znicze zostały złożone obok  zorganizowanej wystawy poświęconej cmentarzom z okresu I wojny światowej położonych na terenie Gminy Stary Zamość

Listopad to miesiąc szczególny dla Polaków, miesiąc wspomnień i zadumy. Wspomnienia te przywodzą na myśl wydarzenia z początku XX wieku, pamiętny  rok 1918, kiedy to odzyskaliśmy  niepodległość po ponad 100 latach niewoli.

Kiedy w 1914 rozpoczęły się działania wojenne, państwa polskiego nie było na mapie Europy Jednak bezpośrednio w walkach zarówno na froncie zachodnim jak i wschodnim uczestniczyły tysiące Polaków. W konflikcie między zaborcami dostrzeżono szansę na odrodzenie państwa polskiego. W działaniach wojennych brały udział u boku Austro-Węgier polskie formacje ochotnicze najpierw jako I Kompania Kadrowa, a później jako Legiony Polskie. Więcej jednak Polaków walczyło w mundurach armii austro-węgierskiej, niemieckiej czy rosyjskiej. Często też, co było szczególnie tragiczne, musieli anonimowo stawać naprzeciw siebie i ginąć w bratobójczych walkach.

Poległym żołnierzom winni jesteśmy zainteresowanie i pamięć.

Na terenie gminy Stary Zamość znajdują się 3 cmentarze z I wojny światowej: w Krasnem, Wierzbie i w lesie Pańska Dolina, które są ostatnią widoczną pamiątką tamtych czasów.

Od samego początku wojny pochówkiem poległych zajmowali się wyłącznie Austriacy. Grzebano zarówno swoich jak i wrogów na tych samych cmentarzach, nie patrząc na narodowość i wyznanie. Wychodząc z założenia, że wobec śmierci wszyscy są równi i pamiętając, że czasem po obu stronach frontu walczyli przedstawiciele tego samego narodu.

 

mini ci co przyjda pozniej 2010 5452Niech więc ta skromna wystawa służy zachowaniu pamięci o tamtych wydarzeniach i żołnierzach poległych na frontach I wojny światowej, szczególnie w naszej okolicy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_rada_gm_2010_5438 | GALERIA |
Skład Rady: Wiesław Biały, Krystyna Kochańska, Ryszard Gładysz, Mirosław Hałas, Zygmunt Mędziak, Waldemar Kiciak, Stanisław Kostrubała, Śliwiński Marek, Krystyna Tchórz, Ewa Soboń, Henryk Run, Wacław Mróz, Andrzej Krzyszczuk, Krzysztof Mróz, Zbigniew Jaworski.

W piątek 29 października 2010 roku miała miejsce XL Sesja Rady Gminy, było to ostatnie posiedzenie Rady tej kadencji. Były jeszcze podejmowane ostatnie uchwały, interpelacje i zapytania.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Biały podziękował wszystkim Radnym a w szczególności Wójtowi Gminy Waldemarowi Raczyńskiemu za bardzo dobrą współpracę i życzył zwycięstwa w nadchodzących wyborach samorządowych.

 

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

przeg_teatrzykow6 | GALERIA |

27 października 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się  Gminny Przegląd Teatrzyków.

Już po raz szósty GOK w Starym Zamościu zorganizował imprezę w której młodzi ludzie mogli zaprezentować swoje możliwości aktorskie.

Komisja oceniała: rekwizyty i dekoracje, wyrażanie ekspresji werbalnej oraz ogólny wyraz artystyczny

W I kategorii wystąpił 1 zespół: pod opieką pani Beaty Miciuła Oddział Przedszkolny „0" B   ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie z przedstawieniem pt. „Przebudzenie Calineczki"- zespół został nagrodzony .

W II kategorii wystąpiły dwa zespoły:

- Krasne-ludki ze Szkoły Podstawowej w Krasnem pod opieka Pani Teresy Bronikowskiej z przedstawieniem „Nasze..."

- Ufoludki ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie pod opieka Pani Wioletty Sidor z przedstawieniem pt. „Kopciuszek po kursie asertywnego wychowania"

Oba zespoły zajęły równorzędnie  pierwsze miejsce.

W III Kategorii wystąpił zespół Buffo Forte z Gimnazjum w Starym Zamościu pod opieką Pań: Beaty Soboń, Anny Chabros i Marzeny Bielesz z przedstawieniem pt. „Czerwony kapturek szuka księcia"- zespół został nagrodzony.

W IV kategorii wystąpił zespół Iskierki  pod opieką Pani Katarzyny Król działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu z przedstawieniem pt. „Nie ma tego złego". Zespół został nagrodzony.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_jub50_2010_5202 | GALERIA |

Tak po pięćdziesięciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego  28 par z gminy Stary Zamość w sobotę 16 października w kościele parafialnym w Starym Zamościu odnowiło śluby małżeńskie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą  Świętą celebrowaną przez księdza Jana Franczaka, który powiedział między innymi „Miłość jest jedyną wartością, która nas zbliża do Boga. Kto nie miłuje ten nie zna Boga" Życzył Jubilatom siły wytrwania w dalszym życiu małżeńskim.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu, gdzie dla Jubilatów oraz ich rodzin przygotowano część artystyczną i słodki poczęstunek.