mini_przeg_koled2011_6526 | GALERIA |

Już po raz VII w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek. W czwartek 13 stycznia 2011 roku zaprezentowało się 14 zespołów i 7 wokalistów w różnych kategoriach wiekowych. W zmaganiach konkursowych każdy z wykonawców musiał zaśpiewać dwa utwory. Komisja konkursowa oceniała warunki głosowe, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny wykonawców.  

W I kategorii wiekowej wystąpiło 8 zespołów

I miejsce zajął  zespół „Gwiazdka" ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie Filia w Udryczach pod kierunkiem Pani Małgorzaty Wandzak. Wspólne II miejsce zajęły zespoły z klasy I a  pod kierunkiem Pani Marii Dorosz i zespół z klasy I b  pod kierunkiem Pani Zofii Szewczyk , ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie.

III miejsce zajął Klub Przedszkolaka w Starym Zamościu pod kierunkiem Pani Elżbiety Ciszewskiej.

Do II kategorii wiekowej zgłosiły się dwa zespoły. Komisja przyznała jedno wyróżnienie dla zespołu instrumentalnego „Mały Solgit" ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie pod kierunkiem Pani Anny Chabros.

III kategorię wiekową reprezentował zespół Solgit z Gimnazjum w  Starym Zamościu także pod kierunkiem Pani Anny Chabros, który otrzymał wyróżnienie.

Do IV kategorii wiekowej zgłosiły się 3 zespoły, wygrał Chór Klubu Seniora w Starym Zamościu

Wśród solistów z III kategorii wiekowej bezkonkurencyjna okazała się Patrycja Główka, wyróżnienie otrzymał Marcin Dyrkacz, oboje  z Gimnazjum w Starym Zamościu.

Utworami „Mizerna cicha" i „Pada śnieg"  I miejsce wyśpiewała w IV kategorii wiekowej solistów Pani Anna Chabros.


Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_og_spotkanie_ulanow2011_6479 | GALERIA |

W scenerii pięknego pałacu z początku XX wieku w Ruskich Piaskach, gdzie aktualnie znajduje się Dom Opieki Społecznej, odbyło się 6 stycznia 2011 roku  pierwsze ogólnopolskie ułańskie spotkanie noworoczne. Gościny użyczyła Pani Dyrektor Alina Anasiewicz.

Gospodarzem tej uroczystości był Szwadron Ziemi Zamojskiej w barwach 9 pułku ułanów małopolskich. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był ks. Błażej Górski- kapelan Szwadronu.


Przyjechali ułani z różnych formacji, którzy kultywują piękną tradycję oręża polskiego: Stowarzyszenie Szwadronu 24 Pułku Ułanów RP ze Świdnika, Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej, ułani ochotnicy z Lublina w barwach 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Szwadron Kawalerii w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych z Radomia, Ochotniczy Szwadron Kawalerii z Kielc w barwach 13 Pułku Ułanów Wileńskich i  Drugi Pułk Strzelców z Tomaszowa.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan płk. Cichocki- emerytowany oficer z Kraśnika z małżonką, Pan Jan Henryk Cichosz- poeta, syn ułana Stanisława Cichosza, wachmistrza liczącego sobie obecnie 97 lat, który służył w 1 Pułku Strzelców Konnych i 12 Pułku Ułanów Podolskich, Starosta Zamojski Jan Matej i Wójtowie: Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Gminy Nielisz Adam Wal.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w pałacowej kaplicy przez ks. Biskupa Mariusza  Leszczyńskiego, który podziękował za zaproszenie na tak niecodzienną liturgię. Z racji sprawowania Mszy Świętej w dzień Objawienia Pańskiego ks. Biskup w wygłoszonej homilii  nawiązał do rozważań Papieża Benedykta XVI „Słowo stało się ciałem i  zamieszkało między nami". Powiedział między innymi „Bóg przyjął nasze ludzkie ciało, to jest to już coś niepojętego dla nas. Ciało, które podlega cierpieniu i śmierci. Chrystus przyszedł po to by nas zbawić i  to jego cierpienie zaczęło się już w stajence w żłóbku". Podkreślił także jak ważne jest dla nas chrześcijan, że ten dzień został ustanowiony po wielu latach niebytu dniem świątecznym. Na zakończenie wszystkim przybyłym pobłogosławił.

Po Mszy Świętej uczestnicy obejrzeli przedstawienie jasełkowe w  wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krasnem.

Następnie rozpoczęła się część tzw. ułańska. Dokonano uroczystego wręczenia ułanom ze Szwadronu Ziemi Zamojskiej szabli i lanc. Szable ufundowali: Starosta Powiatu Zamojskiego i Wójtowie z gmin: Zamość, Stary Zamość i Nielisz. Lance ufundował Pan Andrzej Goch z Nowej Wsi. W  szeregi Szwadronu przyjęto także 5 nowych ułanów z Gminy Stary Zamość.

Dyplom z podziękowaniem za wieloletnią pracę i prezesowanie Szwadronowi otrzymał Tomasz Dudek.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania zakończyło część oficjalną.

Imponująco wyglądał polonez rozpoczynający bal. Ułani w mundurach z  przed 1939 roku, a panie w strojach stylizowanych na lata 20 ubiegłego wieku.

Mam nadzieję, że te spotkania staną się tradycją i będą kontynuowane w przyszłości - powiedział ks. Błażej Górski.


Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_oplatek_staj_2010_6228 | GALERIA |

Kultywując rozpoczętą w ubiegłym roku tradycję, hodowcy i miłośnicy koni z terenu gminy Stary Zamość spotkali się na opłatku w stajni u Państwa Pietrusiów w Podkrasnem.

Odczytaniem Ewangelii i krótką modlitwą spotkanie  rozpoczął ks. Błażej Górski.

Życzył wszystkim zebranym między innymi „aby nikomu nie zabrakło pokoju w sercu".

Wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Przy stole zastawionym wigilijnymi potrawami nie zabrakło także wspólnego kolędowania.Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_wiz_wegrow2010_6095 | GALERIA | 11 grudnia 2010 roku w Starym Zamościu na plebanii gościliśmy delegację z Węgier.
Przybyli goście kultywują piękne i barwne tradycje husarskie. Ich wizyta była odpowiedzią na wizytę złożoną przez naszych ułanów na Węgrzech 11 listopada 2010 roku na europejskim spotkaniu z okazji wspomnienia świętego Huberta. Na Węgrzech obchody te mają wieloletnią tradycję. W tym roku odbyło się to w pięknym malowniczym miasteczku Schmüg z ruinami dawnego pałacu prymasa Węgier.
Goście z Węgier przybyli do nas w ramach zawiązywania współpracy i dzielenia się doświadczeniami. Ich pobyt w Starym Zamościu był jednym z elementów w ramach spotkania na wigilii poetów i ułanów w Lublinie. Współpraca ta trwa już od 20 lat.
Węgrzy w barwnych strojach husarskich odbyli wraz z naszymi ułanami przejażdżkę konno po okolicy zakończoną ogniskiem w lesie.
Przy okazji odwiedzili i zapalili znicze na cmentarzu z I wojny światowej w Tarzymiechach, gdzie spoczywają szczątki ich pobratymców.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_100_5998
mini_100_6005
mini_100_6001

W dniu 3 grudnia 2010 roku zamieszkały w Chomęciskach Dużych Pan Jan Goździuk obchodził 100-lecie urodzin. Z  tej okazji Dostojnego Jubilata odwiedziła delegacja z Urzędu Gminy na czele z Wójtem Gminy Waldemarem Raczyńskim. Wójt złożył życzenia, wręczył kwiaty i upominki oraz listy gratulacyjne w tym jeden od Premiera.

Przedstawiciele KRUS odczytali list gratulacyjny od Prezesa, oraz wręczyli kwiaty i decyzję o przyznaniu dodatku z tytułu  ukończenia 100 lat życia.

Pan Jan urodził się 5 grudnia 1910 roku. Miał  pięcioro rodzeństwa. W  wieku 12 lat został osierocony przez matkę. Ukończył 4-klasową szkołę. Ma jednego syna zamieszkałego w Opolu. Opiekę nad Nim  sprawuje mieszkająca po sąsiedzku przybrana Córka Pani Regina Magryta wraz z rodziną.

Mimo, że Dostojny 100- latek nie chodzi, pamięć mu dopisuje. Pamięta dokładnie datę kiedy służył w wojsku ( od IV 1932 r. do IX 1933 r.) oraz jako rezerwista (1937 r.) w stopniu kaprala we Włodzimierzu Wołyńskim.

Częściowo swoją długowieczność zawdzięcza diecie w której skład wchodziło mleko i czosnek.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny