teatr dla mlodszych 29 11 2019 8303 | GALERIA | 4 grudnia 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu zaprosiła dzieci z przedszkola i klas 0- III ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie na mikołajkowy spektakl teatralny pt. „Świąteczny dar-magia i czar”. Przedstawienie odbyło się w sali widowiskowej GOK Stary Zamość.

Pouczającą opowieść o marzeniach, odwadze i przyjaźni osadzoną w zimowej scenerii przedstawili aktorzy z Teatru Maska z Krakowa. W przedstawieniu Tygrys i jego przyjaciele zabrali najmłodszych na wyprawę pełna przygód i odkryć. Spektakl ten porusza jakże istotny w tym czasie temat- radosnego oczekiwania na przyjście świętego Mikołaja. Ukazana została także magia zbliżających się świąt i ich wartość w życiu człowieka.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

teatr kurtyna 29 11 2019 8257 | GALERIA | W piątek 29 listopada 2019 roku na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Zamościu gościł teatr Kurtyna z Krakowa z dwoma spektaklami. Najpierw przedszkolaki i dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie zawarły znajomość z rozbrykanym i niegrzecznym misiem w przedstawieniu pt. „Miś niegrzeczniś”. W tym pouczającym przedstawieniu maluchy przyswoiły tajniki kulturalnego zachowania się, oraz poznały co to jest szacunek i empatia dla słabszych. Dodatkowym atutem przedstawienia była zachęta dzieci do korzystania z biblioteki i czytania książek.

Natomiast uczniowie klas starszych, czyli IV-VIII obejrzeli przedstawienie traktujące o drogach rozsądnego i lepszego życia, oraz wzorcach postępowania i wymogach stawianych młodym ludziom przez dzisiejszy świat pt. „Super prank”. Spektakl stawia młodym ludziom szereg pytań typu: „dlaczego tak wielu z nich nie może powstrzymać się od inicjacji związanej z przemocą, środkami psychoaktywnymi i od negacji przyjętych form współżycia społecznego. Czy można skutecznie odsunąć od siebie współczesne zagrożenia, których źródłem jest bezrefleksyjna aprobata dla wzorców płynących z zafałszowanego przekazu medialnego”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2019 11 26 emeryci andrzejki 8254 | GALERIA | We wtorek 26 listopada 2019 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość mieli swoje spotkanie członkowie Koła Gminnego Emerytów i Rencistów w Starym Zamościu. W miłej atmosferze seniorzy spędzili wspólnie czas korzystając z poczęstunku. Planowali już następne wspólne spotkania, w tym najbliższe opłatkowe. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

zaduszki strazakow 17 11 2019 8157 | GALERIA | W szczególny sposób oddajemy hołd i pamięć zmarłym strażakom. Wypraszamy dla nich łaskę życia wiecznego” powiedział w wygłoszonej homilii proboszcz ks. Mirosław Sawka, który odprawił w niedzielę 17 listopada 2019 roku Mszę Świętą w intencji zmarłych strażaków.
Uczestniczyli w niej druhowie z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy i parafii, oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

warsztatyogrod w sloju 16 11 2019 8154 | GALERIA | W uwagi na   duże zainteresowanie poprzednimi  warsztatami florystycznymi, Gminny Ośrodek Kultury Stary Zamość zorganizował po raz drugi z rzędu warsztaty pt. „Ogrody w słoju”.
Odbyły się one 16 listopada 2019 roku i uczestniczyło w nich 20 pań. Poprowadziła je tak jak poprzednio pani Agnieszka Wróblewska ze Stowarzyszenia Pracownia Twórczych Działań z Radawca Drugiego.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny