mini_poleglym_2011-09-01_9443

| GALERIA |

Jeśli nie odnawiamy tej pamięci o tamtych czasach, to ona słabnie. Są tutaj dzisiaj Ci którzy tamte czasy pamiętają, choć jest już ich niewielu . Ale stoją tu także, co bardzo cieszy, Ci którzy tą pamięć pielęgnują. Tu ks. Jan Franczak zwrócił uwagę na dzieci i młodzież uczestniczącą we Mszy Świętej odprawionej 1 września 2011 roku na cmentarzu w Starym Zamościu. Msza Święta, jak co roku odprawiona była w intencji poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej. Następnie delegacje kombatantów i harcerzy na czele z Wójtem Gminy Waldemarem Raczyńskim złożyli wieńce i zapalili znicze na kwaterze żołnierskiej.

 


Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_rajd_r_9101

| GALERIA |

Dla miłośników dwóch kółek Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu zorganizował rajd rowerowy. W sobotę 27 sierpnia ok. 40 uczestników przy pięknej i upalnej pogodzie wyruszyło z miejscowości Krasne. Dalej 32 kilometrowa trasa wiodła przez miejscowości Wierzbę, Wisłowiec, Udrycze, Borowinę, Chomęciska Małe, Wierzbę do Starego Zamościa.

Dłuższy odpoczynek uczestnicy rajdu mieli w Udryczach  gdzie było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dodatkową atrakcją w czasie odpoczynku był pokaz rycerski w wykonaniu Zamojskiej Komandorii Zakonu Szpitalników. Nie tylko można było zobaczyć pokaz  walki, ale i przymierzyć strój rycerski, strzelać z łuku, rzucać oszczepem.


Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_doz_pow_2011_9318

| GALERIA |

Przynosimy do Boga te bochny chleba i pięknie wykonane wieńce aby Mu podziękować. Samych siebie przynosimy tak mówił do zebranych w niedziele 28 sierpnia 2011 roku na stadionie w Krasnobrodzie na Dożynkach Powiatowych ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk.

W dalszej części głoszonej homilii ks. Derdziuk powiedział „Dobra nowina jest związana z trudem. Poprzez pracę stajemy się w pełni ludźmi" .

Także delegacja z wieńcami z naszej gminy na czele z Wójtem Gminy Waldemarem Raczyńskim wzięła udział w powiatowym święcie plonów. Przyniesione wieńce wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wieńce przyniosły delegacje: zespoły śpiewacze „Kraśnianki" i „Udryczanki", Klub Seniora i  sołectwo Kolonii Wisłowiec.

Z pośród ponad 60 przyniesionych wieńców III miejsce w kategorii wieniec tradycyjny zajęła kompozycja z sołectwa Kolonii Wisłowiec.


Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

dozynki_2011_8925

| GALERIA |

Przy pięknej i słonecznej pogodzie  w przeciwieństwie do czasu żniw, kiedy to zbiory zbóż przerywane były opadami deszczu w niedzielę 21 sierpnia na stadionie w Starym Zamościu  odbyły się dożynki gminno-parafialne. Jak co roku był to dzień dziękczynienia za zebrane plony. Był to czas królowania wieńców, ludowych strojów i pieśni dożynkowych.

Tradycyjnie rozpoczęło się od korowodu dożynkowego i złożenia darów w postaci chleba i wieńców na ręce gospodarzy Wójta Gminy Waldemara Raczyńskiego i Proboszcza Parafii Błażeja Górskiego.

Delegacje z poszczególnych miejscowości: sołectwo Chomęciska Małe, zespoły śpiewacze „Kraśnianki" i „Udryczanki", sołectwo Udrycze Koniec, Klub Seniora, sołectwo Kolonia Wisłowiec, KGW Wierzba, KGW Stary Zamość, sołectwo Majdan Sitaniecki i KGW Tarzymiechy poprowadzili starostowie dożynek pani Urszula Bęcal z Chomęcisk Małych i Pan Jan Ignaciuk ze Starego Zamościa.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podziękował rolnikom  za „wspaniały dar waszych rąk, za owoce Waszej pracy- jakże  ciężkiej i mozolnej składam Wam słowa najwyższego uznania". Wyrazy szacunku i uznania złożyli także zaproszeni goście:   Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak,  Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego- Eugeniusz Polakowski i  Członek Zarządu Powiatu Zamojskiego- Krzysztof Rusztyn.

Proboszcz Błażej Górski w podziękowaniu za tegoroczne plony odprawił Mszę Świętą. W wygłoszonej homilii nawiązał do  słów Jezusa „Ty jest Piotr, opoka na której zbuduję swój Kościół". Dając do zrozumienia, że my wierzący jesteśmy i powinniśmy być częścią tego Kościoła i nie można tego rozdzielać. Z przynależności do tego Kościoła powinniśmy być dumni, bo „na Tobie i mnie, na takiej słabiźnie Jezus zbudował swój Kościół".

Po Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni zostali poczęstowani chlebem i został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wieniec. I miejsce zajął wieniec  z Kolonii Wisłowiec, II miejsce z Chomęcisk Małych, III miejsce z Majdanu Sitanieckiego. Komisja konkursowa przyznała także dwa wyróżnienia: dla wieńców z sołectwa Udrycze Koniec i KGW Stary Zamość. Wszystkie delegacje z wieńcami od Wójta Gminy  otrzymały dyplomy i nagrody.

W części artystycznej zespoły śpiewacze „Kraśnianki" i „Udryczanki" oraz chór „Canto" zaprezentowały tradycyjne pieśni dożynkowe. Główną atrakcją popołudnia był występ grupy artystycznej z muzyką biesiadną  z różnych zakątków świata. Dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy .

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_festyn_2011_8776

| GALERIA |

15 sierpnia 2011 roku w Starym Zamościu odbył się festyn zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury. Przy pięknej i słonecznej pogodzie publiczność mogła się bawić już od godziny 16,00. Na początku był program ekologiczny dla najmłodszych przygotowany przez Agencję Artystyczna „Teatr z Lublina"- „Ziemia to świat dla ludzi". Były konkursy z nagrodami, quiz i zabawa ze szczudlarzem. Następnie ta sama Agencja zaprezentowała program z najpopularniejszymi pieśniami biesiadnymi i cygańskimi. O godzinie 19,00  wystąpił z nowym programem satyrycznym, znany już tutejszej publiczności kabaret „Szara Eminencja" z Werbkowic. Od 20,00 Dj ASTERO  bawił publiczność w rytm muzyki latynoamerykańskiej. Na zakończenie festynu licznie zgromadzona publiczność bawiła się do północy na koncercie zespołu VEGAS.

Dodatkowe atrakcje festynu to: szczudlarze, zjeżdżalnia dla dzieci, gastronomia, balonowe zwierzaki i wiele innych.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny