koledowanie Udrycze 08 01 2023 6901 | GALERIA | W niedzielę 8 stycznia 2023 roku w Domu Ludowym w Udryczach odbyło się „5 Sąsiedzkie Kolędowanie”. Inicjatorkami tej cyklicznej imprezy są panie Krystyna Tęcza, która powitała wszystkich przybyłych i Agnieszka Brylewicz. Pani Agnieszka jest instruktorem muzycznym prowadzącym między innymi Chór Starozamojski, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu.

Pani A. Brylewicz przypomniała znaczenie słowa „kolęda”, które pierwotnie oznaczało pieśń noworoczną, a które współcześnie przyjęło formę pieśni bożonarodzeniowej. Utrzymywane są one najczęściej w konwencji religijnej. W Polsce mamy ponad 500 kolęd nie licząc pastorałek. Były one komponowane przez najwybitniejszych polskich twórców. Jak powiedziała mówczyni „ jest to nasz skarb narodowy, który należy przekazywać młodemu pokoleniu. Dlatego tak ważny jest udział w dzisiejszym kolędowaniu najmłodszych, aby i oni kultywowali tradycje śpiewania kolęd”.

Na początku spotkania w trzech kolędach, w tym jednej po ukraińsku, zaprezentował się Chór Konsonans z Łabuń, który także prowadzi pani Agnieszka. Następnie wystąpili wspólnie z Chórem Starozamojskim i zaśpiewali między innymi „Lulaj że Jezuniu” i „Wśród nocnej ciszy”

W dalszej kolejności wystąpił Zespół Śpiewaczy Udryczaniki pod kierunkiem instruktora Tomasza Kołodziejczuka, który zaśpiewał : „Pastorałka od serca do ucha”, „O gwiazdo betlejemska”, „Jezusa narodzonego” i „Lulaj go matko lulaj”. Dwie kolędy usłyszeliśmy w wykonaniu dzieci. Niedzielne kolędowanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd przez wszystkich przybyłych, oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez organizatorów.

 

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

oplatek osp 05 01 2023 6832 | GALERIA | W czwartek 5 stycznia 2023 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP RP Stary Zamość. W spotkaniu oprócz druhów strażaków z Zarządu Gminnego , obecni byli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Zamojskiego i jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Zamościu Stanisław Grześko, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Jacek Sobczyński, Naczelnik Wydziału Wychowawczo-Szkoleniowego PSP w Zamościu młodszy brygadier Przemysław Ilczuk, ks. Dziekan Mirosław Sawka, Przewodniczący Rady Gminy Stary Zamość Szczepan Ziemiński, Skarbnik Gminy Anna Zagdańska , oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Posiedzenie otworzył i wszystkich powitał Prezes Zarządu Gminnego OSP RP Wacław Mróz.

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok przedstawił Wójt Gminy Waldemar Raczyński, który podziękował druhom strażakom, oraz złożył noworoczne życzenia.

Ważniejsze wydatki poniesione na poszczególne jednostki OSP w 2022 roku przedstawiają się następująco:

OSP Stary Zamość- wykonano roboty budowlane w garażu strażnicy na kwotę 62.228 zł. Jednostka otrzymała także dotacje z MSWiA w kwocie 20.000 zł. na zakup sprzętu, wyposażenia, oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. 19.800 zł jednostka otrzymała z funduszu     przeciwdziałania Covid-19 i przeznaczyła je na zakup sprzętu i wyposażenia ( 9.850 zł.), oraz pokryła koszty remontów w strażnicy na kwotę 9.950 zł. z funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt pożarniczy i umundurowanie na kwotę 10.800 zł.

OSP Wierzba: z funduszu sołeckiego zamontowano klimatyzację w strażnicy ( 6.000 zł), ponad to pozyskano dotacje z MSWiA z kwocie 8.600 zł. na zapewnienie gotowości bojowej, wydatkowano ja na remont pojazdu.

OSP Udrycze: wykonano remont i rozbudowę garaży na kwotę 49.000 zł. z budżetu gminy, oraz 12.780 zł. z funduszu przeciwdziałaniu Covid-19.

OSP Chomęciska Duże: wykonano prace remontowe w strażnicy- zakup i montaż dodatkowych drzwi do garażu (14.000 zł.) z budżetu gminy, oraz montaż klimatyzacji (16.000) z funduszu sołeckiego. Ponad to jednostka pozyskała dotację w kwocie 4.000 zł dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na zakup umundurowania i sprzętu.

OSP Krasne: wykonano remont podjazdu do strażnicy, oraz utwardzono parking za kwotę 30.301 zł z budżetu gminy. 12.000 zł jednostka pozyskała z MSWiA na przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący druh Szymon Bielesz.

Jak co roku ustalono także harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach. Następnie głos zabrali goście. Starosta Zamojski Stanisław Grześko między innymi podziękował strażakom za ofiarną pomoc podczas fali uchodźców jaka przybyła do naszej ojczyzny z Ukrainy.

Komendant Miejski PSP w Zamościu Jacek Sobczyński powiedział między innymi, że zmniejszyła się ilość zdarzeń na terenie gminy Stary Zamość. W 2022 roku było ich ok. 60, w 2021 ok. 90. Udział naszych jednostek w zdarzeniach (36 pożarów, i 42 mniejszych zagrożeń).

OSP Wierzba- 44, OSP Stary Zamość-18, OSP Udrycze- 10, OSP Chomęciska Duże- 4, OSP Krasne- 3, OSP Chomęciska Małe-1, OSP Nowa Wieś- 1

Część oficjalna spotkania zakończyła się wspólną modlitwą poprowadzoną przez ks. Dziekana Mirosława Sawkę. Połamano się także opłatkiem składając sobie noworoczne życzenia, oraz odśpiewano kolędy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

konkurs swiateczna kartka 6799 mini | GALERIA | W poniedziałek 19 grudnia 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Świąteczna kartka” zorganizowany dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie przez bibliotekę szkolną i Gminną Bibliotekę Publiczna w Starym Zamościu.

Uczestnicy konkursu mieli do wykonania kartkę świąteczną w dowolnej technice i formacie, w starszych kategoriach dodatkowo trzeba było napisać świąteczne życzenia. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno tradycji i symboliki Bożego Narodzenia, oraz rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

Ogółem wpłynęło 79 prac w czterech kategoriach wiekowych, które Komisja konkursowa oceniała pod względem pomysłowości, oryginalności i estetyki wykonania, oraz poprawności ortograficznej życzeń.

pierwszej grupie wiekowej (przedszkolaki i klasy 0) Komisja postanowiła przyznać:

I miejsce: Mikołaj Derkacz- klasa OP 1

                 Franciszek Węgorowski – klasa 0 A

                 Marzena Furmanek- klasa 0 B

                   Hubert Jacuniak- klasa 0 B

                   Szymon Pieczykolan- klasa 0 A

                   Maja Pieczykolan- klasa 0 A

                   Antoni Seroka- klasa 0 A

                   Gabriela Lichota- klasa 0 A

                   Bartosz Nizioł – klasa 0 B

                  Kinga Duda- klasa 0 A

II miejsce: Leon Pieczykolan – klasa OP 3

                   Michalina Luchowska – klasa 0 B

                   Maciej Piwowarek – klasa OP 1

                   Liliana Halas – klasa 0 B

                   Bartłomiej Derkacz – klasa 0 B

                   Anthony Sahajko – klasa 0 B

III miejsce: Krzysztof Piwowarek- klasa 0 B

                   Grzegorz Tchórz – klasa OP 3

                   Weronika Halas – klasa OP 3

                   Szymon Pałka – klasa OP 3

Szymon Baran – klasa 0 B

Ignacy Siemko – klasa 0 B

Zuzanna Patroń – klasa 0 B

Anna Pokrywka – klasa 0- Udrycze

Dawid Kwitek – klasa 0 B

Wyróżnienia: Magdalena Kłonica – klasa 0 A

                         Zuzanna Antoszek – klasa 0 B

                         Hanna Zielińska – klasa 0 B

                         Natalia Teterycz – klasa 0 B

                         Dagmara Wojciechowska – klasa 0 B

                         Szymon Zaprawa – klasa 0 A

                         Jagoda Smyk – klasa OP 1

                         Karol Antoszek – klasa OP 2

                         Szymon Gąska klasa OP 1

                         Michał Jóźwiak – klasa OP 2

                         Emilia Blonka – klasa OP 2

W drugiej kategorii wiekowej (klasy I, II, III ) Komisja postanowiła przyznać:

I miejsce: Wiktoria Pokrywka -klasa I Udrycze

                 Natalia Blonka – klasa I B

                 Piotr Jóźwiak – klasa I A

                 Krystian Smyk – klasa I A

                 Antoni Gabryel – klasa II B

                 Jagoda Pawlasiuk – klasa III B

                 Filip Kukułowicz – klasa III B

                 Klaudia Malinowska – klasa II B

II miejsce: Antoni Teterycz- klasa I A

                   Maja Tywoniuk – klasa I A

                  Maja Furmanek – klasa II B

                   Hania Pałka – klasa I A

                     Julia Siemko – klasa II A

                     Agata Sędłak – klasa I Udrycze

                     Hanna Sędlak- klasa II Udrycze

III miejsce: Phillip Sahajko – klasa III B

                   Kamil Kuryło – klasa II B

                   Agata Tchórz – klasa III B

                   Sandra Mazurek – klasa II B

                   Franciszek Gabryel – klasa III B

                   Szymon Biały – klasa III B

                   Nikola Kasprzak – klasa III A

Wyróżnienie: Dominik Pawlasiuk – klasa II B

                         Krzysztof Rogoż – klasa II B

                         Dominik Kukułowicz – klasa I A

                         Nikola Kołodziejczyk – klasa I B

                       Dawid Hałas – klasa II B

                       Marlena Torbińska – klasa II B

                       Lena Piróg - klasa II B

                       Karol Maluha – klasa II A

trzeciej kategorii wiekowej (klasy IV, V, VI) Komisja postanowiła przyznać:

I miejsce: Alan Przytuła – klasa VI A

                 Lena Derkacz – klasa V A

II miejsce: Kamil Sałamacha – klasa IV B

                   Dominika Król -klasa V A

                   Maja Kołodziejczyk – klasa V A

III miejsce: Oliwia Sałamacha – klasa VI A

                   Michał Antoszek – klasa V B

                   Kacper Kiszczak – klasa VI A

W czwartej kategorii wiekowej (klasy VII, VIII) Komisja postanowiła przyznać:

I miejsce: Julia Węgorowska – klasa VIII A

II miejsce: Maja Wegorowska - klasa VII

                   Kamila Krajewska – klasa VIII A

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Nagrodzone prace można obejrzeć na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

 

samochod osp wierzba 09 12 2022 6776 | GALERIA | Jednostka OSP Wierzba wzbogaciła się o lekki samochód strażacki Renault Trafic.

Przekazanie i poświęcenie samochodu nastąpiło w piątek 9 grudnia 2022 roku w strażnicy OSP Wierzba. Poświęcenia dokonał dziekan ks. Mirosław Sawka. W przekazaniu pojazdu uczestniczyli między innymi: Starosta Powiatu Zamojskiego Stanisław Grześko, Komendant PSP w Zamościu starszy brygadier Jacek Sobczyński i Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

spotkanie z dmitroca udrycz 05 12 2022 6751 | GALERIA | W poniedziałek 5 grudnia 2022 roku uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Wierzbie mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu autorskim z poetą, bajkopisarzem, satyrykiem, tłumaczem i dramaturgiem Zbigniewem Dmitrocą, któremu towarzyszyła żona Magdalena Józefczuk-Dmitroca, ilustratorka niektórych książek swojego męża. Przybyli oni na spotkanie do biblioteki szkolnej na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Zamościu.

W czasie tego spotkania autor prezentował swoje książki, które napisał dla dzieci, od tej pierwszej pt. „Rozbrykana dorożka”, która była wydana w 1992 roku. W kolejnych latach pan Zbigniew pisał kolejne tytuły takie jak między innymi „Zezowata beza” (1996), czy też „Kotka Trajkotka” (2006), oraz wiele innych, aż do ostatniej wydanej w 2022 roku. A jest to książka poświęcona miejscowościom naszego województwa pt. „Wiersze o Lubelszczyźnie”. Ilustratorką jej jest pani Magdalena Józefczuk-Dmitroca (książka jest dostępna w GBP Stary Zamość)

Twórczość pan Zbigniewa Dmitrocy jest dla dzieci źródłem informacji o otaczającym świecie. Utwory prowokują do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Łatwo trafiają do dzieci, są zabawne i pouczające.

 

Uroczystość zakończyła się przy pomniku apelem pamięci, oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. W obchodach wzięły udział poczty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy AK Rejon Stary Zamość i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Udryczach, oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny