zjazd osp 2021 09 10 1942 2 | GALERIA | Na terenie gminy Stary Zamość funkcjonuje 10 jednostek OSP, które zrzeszają 299 członków. Każda jednostka posiada strażnicę, oraz 9 z nich wyposażonych jest w samochody strażackie w tym 5 samochodów bojowych. Co pięć lat odbywają się wybory do Zarządu Gminnego OSP. Takie wybory miały miejsce w piątek 10 września 2021 roku. Uczestniczyli w nim, delegaci desygnowani przez poszczególne jednostki OSP. Wzorowe podejście do powierzonych im obowiązków potwierdziła wysoka frekwencja na Zjeździe.

W Zjeździe uczestniczyli także zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, proboszcz parafii Satry Zamość ks. dziekan Mirosław Sawka, starszy brygadier Jacek Sobczyński komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Zamościu Kazimierz Mielnicki, młodszy brygadier Przemysław Ilczuk Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, aspirant Wioleta Sarzyńska- Kierownik Posterunku w Nieliszu, Przewodniczący Rady Gminy Stary Zamość Szczepan Ziemiński, oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Zjazd otworzył Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Starym Zamościu druh Wacław Mróz, natomiast sprawozdanie za ostatnie 5 lat z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Stary Zamość przedstawił Prezes Honorowy Waldemar Raczyński.

Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem druha Szymona Bielesza wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za ostatnie 5 lat, który uzyskał akceptacje Zjazdu. Następnie odbyło się głosowanie o powołaniu Zarządu na następną kadencję.Po ukonstytuowaniu się skład nowego Zarządu Gminnego OSP w Starym Zamościu przedstawia się następująco: ponownie Prezesem został druh Wacław Mróz, wiceprezesami wybrano druhów Adama Goździuka i Mirosława Dudkę. Komendantem Gminnym ponownie został druh Stanisław Dusznik, sekretarzem został druh Mieczysław Dudek, skarbnikiem druh Paweł Sałamacha. Członkami Zarządu zostali druhowie: Marek Galarda, Stanisław Niedziela, Mirosław Goździuk, Paweł Run, Ryszard Dużyński, Leszek Kalman, Ryszard Nogas, Przemysław Ilczuk, Jan Rybak, Mateusz Kozłowski, Waldemar Raczyński, oraz Szczepan Płatek, który jednocześnie został zastępcą Komendanta Gminnego.

Komisja Rewizyjna przedstawia się następująco: druh Szymon Bielesz- Przewodniczący, druh Wojciech Budzyński- sekretarz i druh Piotr Molas- członek.

Wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP: druhowie Waldemar Raczyński i Stanisław Dusznik.

Zaproszeni goście podziękowali za pracę ustępującemu Zarządowi, oraz pogratulowali wyboru nowemu Zarządowi Gminnemu OSP.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

festyn 2021 09 05 1732 | GALERIA | W niedzielę 5 września 2021 roku na placu przy Urzędzie Gminy w Starym Zamościu odbył się piknik dla dzieci „Pożegnanie wakacji” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu przy współudziale Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Zamościu. Od godziny 14:00 do 19:00 można było skorzystać z szeregu darmowych atrakcji: były dmuchańce w tym plac zabaw dżungla, walec wodny, zjeżdżalnia miś, można było też podjąć się niełatwego zadania jak dojenia sztucznej krowy. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się brokatowe tatuaże i warkoczyki.

W mini grze terenowej wzięło udział 101 osób. Każdy z jej uczestników otrzymywał kartkę z którą musiał udać się do siedmiu punktów, gdzie przygotowane były różne zadania. Takie jak: przejście w gumowcach, pudełko zgadywanka, skok w worku, nawlekanie igły, strzał do mini bramki, nadmuchiwanie balonu w kubeczku i slalom z piłką między pachołkami. Po ich zaliczeniu uczestnik otrzymywał pieczątkę na kartce. Następnie kartki wzięły udział w losowaniu nagród rzeczowych. Z godzinnym programem wystąpił znany już z poprzednich występów w Starym Zamościu Cyrk Fokus z Udrycz.

Organizatorzy przygotowali również program animacyjny. W różnych konkursach z nagrodami mogły wziąć udział nie tylko dzieci, ale także dorośli. Nagrody te ufundowali oprócz organizatorów także Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” i Bank Spółdzielczy w Izbicy.

W czasie festynu odbyła się odsłona Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Tegoroczną lekturą dziesiątej edycji Narodowego Czytania była „Moralność pani Dulskiej”. Sztukę Gabrieli Zapolskiej czytały chętne uczestniczki niedzielnego festynu.

Można było także skorzystać z dodatkowych atrakcji takich jak: lody, popcorn, wata cukrowa i gofry.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

dozynki udrycze 2021 09 05 1707 | GALERIA | W niedzielę 5 września 2021 roku parafia w Udryczach przeżywała swoje święto- dożynki parafialne. Chleb na ołtarzu złożyli tegoroczni starostowie Katarzyna i Leszek Teterycz. Misternie uwity wieniec dożynkowy- symbol zebranego plonu przynieśli do kościoła członkowie Zespołu Śpiewaczego Udryczanki. Przedstawili oni wraz z dziećmi   część artystyczną, aby podkreślić symbolikę tego święta. Następnie zebrani modlili się wspólnie z proboszczem parafii ks. Jerzym Pytlikiem na Mszy Świętej dziękczynnej za pomyślnie zebrane tegoroczne plony. Po jej zakończeniu podziękowanie i nagrodę dla Zespołu Śpiewaczego Udryczanki wręczył Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

kobieta gospodarna final 2021 09 07 1587 | GALERIA | W sobotę 4 września 2021 roku w amfiteatrze Kumowa Dolina w Chełmie odbył się finał trzeciej edycji Konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa, zorganizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego.

Naszą gminę w finale wojewódzkim reprezentowały panie, ( laureatki półfinału konkursu, który odbył się w Zamościu) z trzech Kół Gospodyń Wiejskich: Chomęciska Duże, Krasne i Stary Zamość , oraz ze Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Activum. Panie startowały w dwóch kategoriach: „Ciasto jak dawniej” na najlepszy tradycyjny wypiek cukierniczy (KGW Krasne) i „Ziołowe skarby kulinarne” (KGW Chomęciska Duże i Stary Zamość, oraz Stowarzyszenie Activum”).

Czekając na wyniki konkursu można było posłuchać i pobawić się przy występach zespołów „”Bokoryna”, „Jawor”, „Kapeli Wujka Romana” i zespołu ludowego „Drewutnia”, oraz przy recitalu Haliny Frąckowiak.

I tak jak w roku ubiegłym tak i w tym II miejsce zajęły panie ze Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Activum ze Starego Zamościa za „Hałajdę z fajerczakami”.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

1wrzesnia 2021 09 07 1575 | GALERIA | Tak jak w całym kraju, tak i w Starym Zamościu 1 września 2021 roku odbyły się uroczystości upamiętniające 82 rocznicę napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku i wybuchu II wojny światowej.

Z tej okazji w intencji ofiar została odprawiona Msza Święta w kościele parafialnym w Starym Zamościu, przez ks. dziekana Mirosława Sawkę, ks. Tomasza Żurawela i ks. Krzysztofa Hawro. Uczestniczyli w niej: Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie.

Kazanie nawiązujące do wydarzeń sprzed 82 laty wygłosił ks. Tomasz Żurawel „Krew ofiar domaga się szacunku i pamięci. Oni oddali życie za naszą Ojczyznę. Ich poświęcenie jest wołaniem do naszych sumień, czy też bylibyśmy gotowi oddać życie i poświęcić się za ojczyznę i czy ta miłość do Niej jest prawdziwa. Czy potrafimy docenić to co wywalczyli dla nas nasi przodkowie. Czy doceniamy te wartości, czy doceniamy ten trud oddania życia za ojczyznę” W dalszej części homilii powiedział „Współczesne konflikty każą nam modlić się za pokój, bowiem pokój jest podstawą na której buduje się życie. Dlatego wołajmy do naszego Ojca, aby ustały wojny i aby nikt nie musiał przelewać krwi”

Na zakończenie ks. Tomasz przypomniał fragment modlitwy św. Franciszka:

Panie uczyń z nas narzędzie twojego pokoju

abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;

wybawienie, tam gdzie panuje krzywda;

jedność, tam gdzie panuje rozłam;

prawdę, tam gdzie panuje błąd;

wiarę, tak gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;

światło, tam gdzie panuje mrok;

radość, tam gdzie panuje smutek

Uroczystości zakończyły się na cmentarzu parafialnym przy kwaterze żołnierskiej modlitwą, złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny