turniej wiedzy pozarniczej 2022 04 04 3359 | GALERIA | Po dwóch latach przerwy Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu wznowili organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Celem tego turnieju jest zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką ochrony przeciwpożarowej i zasadami bezpieczeństwa pożarowego.

Eliminacje gminne odbyły się w poniedziałek 4 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu. Wzięło w nich udział 12 dzieci w pierwszej grupie wiekowej (klasy I- IV), oraz 8 w drugiej grupie wiekowej ( klasy V-VIII) ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Do turnieju przygotowała je pani Anna Chabros.

Każdy z uczestników miał do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań.

W pierwszej grupie wiekowej I miejsce zajęła Maja Bojar z klasy IV b (13 pkt). Po dogrywce składającej się z 10 pytań testowych II miejsce zajęła Lena Derkacz z klasy IV a a III miejsce Mikołaj Pawelczyk także z klasy IV a

W drugiej grupie wiekowej I miejsce zajęła Lena Pawelczyk z klasy V b (16 pkt), II miejsce Julia Pupiec z klasy V b (15 pkt) i III miejsce Paulina Teterycz z klasy V a (14 pkt)

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz nagrody rzeczowe, które w imieniu Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego wręczyli Prezes Zarządu Gminnego OSP RP Wacław Mróz i Komendant Gminny OSP Stanisław Dusznik.

Zdobywcy pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych będą reprezentować Gminę Stary Zamość na Turnieju na szczeblu powiatowym, który odbędzie się w Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

warsztaty plastyczne 2022 01 29 3275 | GALERIA | W sobotę 26 lutego 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się drugie w tym roku warsztaty plastyczne, które tradycyjnie poprowadziła Joanna Patron. Tym razem panie uczestniczące w warsztatach wykonywały obrazy za pomocą suchych roślin.

Pierwszym etapem było pomalowanie podobrazia o wymiarach 50x60 cm Powertex Następnie każdą suchą roślinę należało także dokładnie pokryć Powertex i układać je na przygotowanym podobraziu. Tak przygotowany obraz pokryty został (w dowolnych kolorach) patyną Bister, która jest na bazie wody i którą można wykorzystać przy wykończaniu prac stworzonych za pomocą Powertex. Za pomocą patyny tworzymy cieniowania (od jasnego do ciemnego) przez wycieranie patyny podczas jej suszenia lub po wyschnięciu za pomocą wilgotnej szmatki. Na zakończenie oczywiście suszenie i działo gotowe.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

warsztaty 2022 01 29 3204 | GALERIA | Pouring- czyli malowanie przez wylewanie. Jest to technika, która zyskuje obecnie dużą popularność, jest dość prosta, ale równocześnie może być bardzo efektowna.

Takie warsztaty odbyły się w sobotę 29 stycznia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu i poprowadziła je właścicielka galerii ‘W ramach sztuki” Joanna Patron.

Uczestniczki warsztatów pouring wykonywały na okrągłych przykrywkach metalowych koszy. Aby wylewana farba dobrze przylegała do blatu trzeba było go najpierw pokryć farbą podkładową. Dalszy etap prac polegał na doborze dowolnych kolorów farb akrylowych, do których dodajemy preparat upłynniający - pouring medium. Wpływa on na gęstość farby, ale nie zmienia jej koloru, nasycenia, czy tez właściwości kryjących. Kiedy farby mamy przygotowany rozlewamy je na powierzchnię na wiele różnych sposobów. Wszystko zależy od inwencji twórczej wykonującego.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

zebranie osp 2022 01 13 3171 | GALERIA | Podsumowanie działalności jednostek OSP za rok ubiegły odbyło się podczas zebrania Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Starym Zamościu. Odbyło się ono 13 stycznia 2022 roku w sali konferencyjnej w Centrum Usług Społecznych.

Otworzył je Prezes Zarządu Gminnego OSP Wacław Mróz. Sprawozdanie finansowe przedstawił Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. Z wydatków inwestycyjnych dokonano remontu CO w remizie OSP Udrycze- 21 tys. zł., ocieplono budynek garażu OSP Stary Zamość-64 tys. zł., oraz zakupiono motopompę szlamowa dla OSP Krasne- 10.100 zł.

Dziewięć z dziesięciu jednostek OSP z terenu naszej gminy otrzymało po 5000 zł. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia. Z pozyskanych środków zakupiono umundurowanie. Dodatkowo z tego samego funduszu jednostki OSP Stary Zamość otrzymała 19.000 zł. i OSP Udrycze 12.780 zł. Środki te mogą być wydatkowane do września 2022 roku na zakup sprzętu i remonty strażnic.

Jednostki OSP włączone do KSRG :OSP Stary Zamość i OSP Wierzba otrzymały dotacje dla każdej z nich po 4.400 zł. z MSWiA na zapewnienie gotowości bojowej (zakup sprzętu) .

Jednostka OSP Udrycze także z MSWiA otrzymała dotacje w wysokości 13 tys. zł. na zakup systemu selektywnego alarmowania, opraz aparat powietrzny z butla i maską.

Ponad to ze Środków Funduszu Sołeckiego dla OSP Stary Zamość zakupiono gablotę na sztandar w kwocie 4000 zł.

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący druh Szymon Bielesz. Następnie został ustalony harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych poszczególnych jednostek OSP. W spotkaniu wzięli udział także: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu starszy brygadier Jacek Sobczyński, płk. Mieczysław Skiba, Naczelnik Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego PSP w Zamościu młodszy brygadier Przemysław Ilczuk, oraz zastępca tego wydziału starszy kapitan Mateusz Kozłowski, Przewodniczący Rady Gminy Stary Zamość Szczepan Ziemiński, oraz ks. dziekan Mirosław Sawka, który poprowadził wspólną modlitwę.

Goście z PSP w Zamościu podziękowali strażakom z gminy Stary Zamość za współpracę, władzom zaś za finasowanie jednostek OSP. Przybliżyli także zebranym nową ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która to obowiązuje od tego roku. Znaczącym zapisem w tej ustawie jest że: strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej w wysokości 200 zł. (jako dodatek do emerytury)

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

100latka 2022 01 04 3126 | GALERIA | 4 stycznia 2022 roku 100-lecie urodzin obchodziła pani Janina Tchórz ze Starego Zamościa. Z tej okazji z gratulacjami, życzeniami, bukietem kwiatów , oraz koszem prezentowym Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. Przekazał także list gratulacyjny od Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Na uroczystości obecny był także ks. dziekan Mirosław Sawka. W otoczeniu licznej rodziny i gości pani Janina zdmuchnęła świeczki na okazałym torcie.

Pani Janina urodziła się 4 stycznia 1922 roku w Starym Zamościu, jako jedno z czworga dzieci (Stanisław, Wacław i Aniela) państwa Agnieszki i Jana Zderkiewiczów. Uczęszczała do szkoły podstawowej w Wierzbie. W 1942 roku pani Janina wychodzi za mąż za Stanisława Tchórza z tej samej wsi. W czasie wysiedlenia Starego Zamościa przez Niemców w grudniu 1942 roku państwo Tchórz najpierw uciekli do Chomęcisk Dużych , gdzie uciekinierów zakwaterowano w tamtejszej szkole, następnie udali się do Ostrzycy, gdzie pomieszkiwali przez około pół roku. Swój powrót do rodzinnej wsi musieli zacząć od odbudowy spalonych zabudowań. W 1944 roku rodzi się im pierwsze z sześciorga dzieci Marianna, później w 1946 Jan, w 1948 Zofia, w 1952 Józef, w 1954 Franciszek i w 1958 Jadwiga. Rodzina utrzymuje się z pracy na swoim kilkuhektarowym gospodarstwie. Pani Janina dodatkowo należy do  miejscowego, prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich.

W 1974 roku umiera jej mąż Stanisław. Pani Janina doczekała się 9 wnuków, 16 prawnuków i 1 praprawnuczki. Nadal mieszka w swoim domu, obok domu swojego syna Józefa i synowej Krystyny, którzy sprawują nad nią opiekę. Cieszy się dobrym zdrowiem, nie choruje, porusza się co prawda o lasce, ale samodzielnie.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny