wysiedlenie 2021 12 04 2922 | GALERIA | W niedzielę 5 grudnia 2021 roku mieszkańcy Udrycz wspominali podczas Mszy Świętej 79 rocznicę wysiedlenia wsi. Modlono się w intencji pomordowanych w tamtych bolesnych czasach. Odprawił ją proboszcz parafii ks. Jerzy Pytlik, a uczestniczyli w niej także Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i kombatanckie poczty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy AK Rejon Stary Zamość i Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Starym Zamościu.

Podczas wygłoszonej homilii ks. Jerzy przypomniał pokrótce historię wysiedleń jakie Niemcy przeprowadzili na Zamojszczyźnie. Po Mszy Świętej tradycyjnie odbyła się część artystyczna poświęcona wysiedleniom , przygotowana przez panią Beatę Majkut w wykonaniu dzieci i młodzieży, oraz Zespołu Śpiewaczego Udryczanki.

Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki i zapalono znicze przy pomniku upamiętniającym ofiary wysiedlenia , znajdującym się przy kościele parafialnym w Udryczach.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

warsztaty 2021 12 04 2819 | GALERIA | W sobotę 4 grudnia 2021 roku odbył się ostatnie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość pt. „Koło kultury 2020-2021”. współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2020.

Poprowadziła je pani Magdalena Sielicka z Nieledwi, wraz z córka Elżbietą i wnuczką Kają, a dotyczyły one tkactwa. Pani Magdalena na początku spotkania przedstawiła bardzo ciekawą i mało znaną historię tkactwa na Kresach Wschodnich II RP, oraz w powiecie hrubieszowskim. Jest ona autorką książki pt. „Historia Kilimowa ze Lwowa do Hrubieszowa”. Poruszona jest w niej także historia tkactwa na tych terenach w czasie PRL, kiedy to osoby zajmujące się tkactwem były z tego powodu prześladowane.

Następnie prowadząca przybliżyła podstawy tkactwa. Każda tkanina składa się z przeplecionych ze sobą wzajemnie prostopadłych nitek przędzy zwanych wątkiem i osnową. Wątek jest ułożony poprzecznie do brzegów tkaniny, a osnowa biegnie równolegle do jej brzegów. Zaprezentowała także przykłady różnych form tkactwa takich jak kilimy i gobeliny i wyjaśniła czym one się różnią. Kilim jest tkaniną dekoracyjną wykonaną wełnianym wątkiem na osnowie wełnianej lub innej i jest dwustronny. Gobelin natomiast jest jednostronną tkaniną o różnorodnej dekoracji, służącą do dekoracji ścian.

Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna warsztatów. Panie nabywały umiejętności tkania na krosnach. Jest to technika wymagająca skupienia i cierpliwości, ale jednocześnie relaksująca.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

poezja 2021 11 27 2766 | GALERIA | We wtorek 30 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu, po rocznej przerwie odbył się XIII Gminny Konkurs Recytatorski „W świecie poezji”. Konkurs skierowany był do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie i wzięło w nim udział 73 dzieci. Jego celem jest popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie uzdolnień recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, oraz poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko-poetyckich.

Komisja konkursowa oceniała występy recytatorów w trzech kategoriach wiekowych:

Pierwsza kategoria- przedszkolaki i klasy O, druga kategoria- klasy I- III i trzecia kategoria wiekowa- klasy IV- VIII. Recytatorzy w pierwszej i drugiej kategorii zaprezentowali się w jednym wierszu, natomiast w trzeciej kategorii w dwóch wierszach.

W pierwszej kategorii wiekowej Komisja I miejsce przyznała Hani Lenkiewicz z Oddziału Przedszkolnego 2, za wiersz Juliana Tuwima pt. „Murzynek Bambo” którą do recytacji przygotowała pani Katarzyna Olech.

II miejsce za utwór Jana Brzechwy „Kłamczucha” otrzymała Hania Pałka z klasy 0 b, przygotowana przez panią Elżbietę Mazurek. III miejsce za wiersz Juliana Tuwima pt. „Rzeczka” otrzymał Dominik Kukułowicz z klasy 0 a, przygotowany przez panią Ewę Hebin.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Michalina Luchowska z oddziału przedszkolnego 2 za wiersz pt. „Na straganie” Jana Brzechwy, Natalia Blonka z klasy 0 b za wiersz Jana Brzechwy pt. „Samochwała”, Lena Gil z klasy 0 a za wiersz Jana Brzechwy „Kaczka dziwaczka” i Marzena Furmanek z klasy 0 b za wiersz Juliana Tuwima „Kotek”

W drugiej kategorii wiekowej przyznano I miejsce Hani Molas z klasy III za utwór Agnieszki Frączek pt. „Śnieżek”, przygotowana do recytacji przez panią Barbarę Sobczuk.

II miejsce otrzymał Igor Pastuszak z klasy II a za wiersz Juliana Tuwima pt. „Okulary”, przygotowany do recytacji przez panią Beatę Zimińską.

III miejsca przyznano trojgu recytatorom: Natalii Hanaka z klasy I a za wiersz Jana Brzechwy pt. „Grzebień i szczotka”, przygotowaną do recytacji przez panią Małgorzatę Kłapouchy; Mai Furmanek z klasy I b za wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Doświadczenie” i Lenie Piróg z klasy I b ,przygotowane do recytacji przez panią Marię Dorosz.

Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Tywoniuk z klasy II b za wiersz „Marzenie” Joanny Kulmowej, przygotowana do recytacji przez panią Mirosławę Bochniak.

W trzeciej kategorii wiekowej I miejsce otrzymała Emilia Pawlasiuk z klasy VII b, która zaprezentowała dwa wiersze Juliana Tuwima „Rzuciłbym to wszystko” i Jana Lechonia „Goplana”, przygotowana do recytacji przez panią Agnieszkę Bochniak.

II miejsca otrzymały recytatorki z klasy IV b Laura Cieślak za wiersze Jana Brzechwy „Żuk” i „Mucha” i Maja Bojar za wiersze „O rodzicach” J.J. Kerna i „Straszny sen” Marii Terlikowskiej, przygotowane przez panią Bożenę Neczaj.

III miejsce otrzymała Magda Paruch z klasy VIII a za wiersze: C.K. Norwida pt. „Moja piosenka” i A. Oppmana pt. „Orlątko”, przygotowana do recytacji przez pana Jerzego Pitka.

Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a laureaci nagrody książkowe, ufundowane przez organizatora przeglądu i Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

warsztaty 2021 11 27 2742 | GALERIA | W sobotę 27 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyły się już trzecie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość pt. „Koło kultury 2020-2021”. współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2020.

Poprowadziła je pani Mariola Głuszko z Dąbrowa gm. Krynice. Pod okiem pani Marioli uczestniczki warsztatów zdobiły bombki świąteczne z przezroczystego plastiku. Jedna połowa bombki zdobiona była za pomocą serwetki i kleju, oraz farby akrylowej. Na drugiej połówce pomalowanej białą farbą arylową wykonywany był rysunek między innymi: Mikołaja i drzewek. Bombka na złączeniu wykończona była za pomocą mieszanki kleju Wikolu, farby akrylowej i kaszy manny.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

swiateczne figurki 2021 11 20 2661 | GALERIA | W sobotę 20 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość pt. „Koło kultury 2020-2021”. współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2020.

Tym razem uczestnicy warsztatów pod kierunkiem pana Mirosława Lipskiego z Pracowni Ceramiczno-Artystycznej utworzonej w ramach Roztoczańskiej Spółdzielni Socjalnej WartO w Krasnobrodzie próbowali swoich sił z gliną. Pod okiem pana Mirosława- garncarza z wieloletnim doświadczeniem wykonywali świecznik w kształcie szopki bożonarodzeniowej.

Na efekt końcowy trzeba jeszcze poczekać, ponieważ świeczniki muszą zostać jeszcze dwukrotnie wypalone i poddane szkliwieniu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny