azbest ue efrr

Informacja
dotycząca wykonawcy na usunięcie wyrobów zawierających azbest (eternit)
w 2020/2021 roku

 

Szanowni Państwo, informujemy iż pracami na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zajmuje się firma:

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Handlowo-Usługowym „WAGRA”
Wacław Ostrowski
Wyżnica Kol. 94, 23-251 Dzierzkowice

Tel. 664-473-690, 694-489-833

Prace realizowane będą do końca października 2021 roku.