Stanowiska

Kierownictwo

Wójt
Waldemar Raczyński
Pokój 1 - parter
wojtpocztastaryzamosc.pl


Sekretarz
Janusz Czarny
Pokój 3 - parter
gminapocztastaryzamosc.pl


Skarbnik
Anna Zagdańska
Pokój 11 - parter


Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kadry
Małgorzata Skowron
Pokój 5 -parter
Tel.(84) 616 42 37

Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych i kultury
Iwona Drozdalska
Pokój 2 - sekretariat
Tel.(84) 616 32 24, (84) 616 42 31

Inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej
Jadwiga Ostapińska
Pokój 4 - parter
Tel.(84) 616 42 38

Referent ds. obsługi rady gminy
Renata Patroń
Pokój 22 - piętro
Tel.(84) 616 42 36
radagminypocztastaryzamosc.pl


Referat Podatkowo - Oświatowy

Księgowość UG
Barbara Łukaszczuk
Pokój 8 - parter
Tel.(84) 616 42 40

 

Inspektor ds. podatków
Halina Choma
Pokój 10 - parter
Tel.(84) 616 42 41

Referent ds. podatków
Dominika Brzozowska
Pokój 10 - parter
Tel.(84) 616 42 41

Referent ds. podatków, opłat lokalnych i rozliczeń
Rafał Ignaciuk
Pokój 9 - parter
Tel.(84) 616 42 41

Inspektor ds. księgowości szkolnej
Janina Garbata
Pokój 19 - piętro
Tel.(84) 616 42 48

Inspektor ds. księgowości szkolnej
Dąbska Wiesława
Tel.(84) 616 42 48
Pokój 19 - piętro


Urząd Stanu Cywilnego

USC, meldunki
Zofia Starzyńska
Pokój 24 - piętro
Tel.(84) 616 42 45
uscpocztastaryzamosc.pl


Samodzielne stanowiska pracy

Referent ds. budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony środowiska

Elżbieta Dusznik
Pokój 7 - parter
Tel.(84) 616 42 39
budownictwopocztastaryzamosc.pl

Inspektor ds. infrastruktury technicznej, zamówień publicznych, bhp, podatku vat
Stanisław Wiśniewski
Pokój 13 - parter
Tel.(84) 616 42 43

Inspektor ds. ewidencji gruntów i gospodarki gruntami
Maria Dziuba
Pokój 14 - parter
Tel.(84) 616 42 42
geodezjapocztastaryzamosc.pl