zosp

Zarząd Gminny Związku OSP RP w Starym Zamościu

 

Wacław Mróz - Prezes

Stanisław Derkacz - Wiceprezes

Stanisław Dusznik - Komendant

Jan Rybak - Zastępca Komendanta

Piotr Goch - Sekretarz

Roman Gniot- Skarbnik

Ryszard Dużyński - Członek Prezydium

Mirosław Dudka - Członek

Józef Czarniecki - Członek

Emil Niścior - Członek

Stanisław Niedziela - Członek

Mirosław Goździuk - Członek

Adam Goździuk - Członek

 

logo_psp

 

Prezesi i naczelnicy OSP w poszczególnych miejscowościach gminy Stary Zamość

I. OSP w Starym Zamościu
Prezes Stanisław Niedziela Stary Zamość
Naczelnik Mirosław Goździuk Stary Zamość
II. OSP w Podstarym Zamościu
Prezes Jan Rybak Podstary Zamość
Naczelnik Robert Biały Podstary Zamość
III. OSP w Nowej Wsi
Prezes Piotr Goch Nowa Wieś
Naczelnik Leszek Podskarbi Nowa Wieś
IV. OSP w Chomęciskach Dużych
Prezes Adam Goździuk Chomęciska Duże
Naczelnik Szczepan Płatek Chomęciska Duże
V. OSP w Chomęciska Małych
Prezes Zenon Irtugan Chomęciska Małe
Naczelnik Stanisław Wiśniewski Chomęciska Małe
VI. OSP w Udryczach
Prezes Paweł Sałamacha Udrycze Koniec
Naczelnik Mateusz Kozłowski Udrycze Wola
VII. OSP w Wisłowcu
Prezes Emil Niścior Wisłowiec
Naczelnik Mariusz Furmanek Wisłowiec
VIII. OSP w Wierzbie
Prezes Stanisław Dusznik Wierzba
Naczelnik Mirosław Dudka Wierzba
IX. OSP w Majdanie Sitanieckim
Prezes Józef Czarniecki Majdan Sitaniecki
Naczelnik Henryk Mazurek Majdan Sitaniecki
X. OSP w Krasnem
Prezes Leszek Kalman Krasne
Naczelnik Grzegorz Skardecki Krasne

Adresy stron internetowych OSP z terenu gminy:

OSP Chomęciska Duże

http://www.ospchom.strefa.pl/

OSP Stary Zamość

http://www.ospstaryzamosc.cba.pl/

OSP Udrycze

http://www.ospudrycze.koon.pl/?ckattempt=1