DPR Tablica RFIL droga Udrycze Wola dz601 nr110208L

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE 63 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 147 881,06 zł