Wniosek

Wniosek​ o​ dodatek​ węglowy.docx

Wniosek​ o​ dodatek węglowy.pdf

Wniosek o​ dodatek​ węglowy.doc

 

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

 

Materiały

Jak wypełnić​ wniosek​ o​ dodatek​ węglowy.docx

Jak wypełnić​ wniosek​ o​ dodatek​ węglowy.pdf

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

 

 

 

 bank zywnosci

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

 

informuje, iż w dniach 17 i 18 sierpnia 2022 roku,

w godzinach: 17 od 8:00 do 14:00, 18 od 8:00 do 10:00

w magazynie na końcu STADIONU w Starym Zamościu

 

będzie wydawana II tura żywności za 2021r. ( trzy produkty:

makaron, groszek z marchewką, makrela w oleju)

w ramach PO PŻ

dla wcześniej zapisanych mieszkańców gminy Stary Zamość

oraz dla obywateli Ukrainy.