projekt 2017 advence wlasna firma twoja szansa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

 

informuje, iż w dniach 20 i 23 października 2017 roku

 

w godzinach 8:00 - 15:00

 

w magazynie na terenie starego GS w Starym Zamościu

 

będzie wydawana żywność w ramach PO PŻ dla

 

mieszkańców gminy Stary Zamość.

Komunikat w sprawie jakości wody z ujęcia wody Udrycze-Wola, dot. miejscowości Udrycze-Wola, Udrycze-Koniec, Udrycze-Kolonia, Wisłowiec, Kolonia Wisłowiec na dzień 03.10.2017 r.

Woda pochodząca z wodociągu w miejscowości Udrycze-Wola nie zawiera szkodliwych bakterii i jest przydatna do spożycia.

W załączeniu stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu

pomoc zywnosciowa logo 2014 2020

Informujemy, iż rozpoczęła się kolejna edycja POPŻ Podprogram 2017 i trwać będzie do końca maja 2018 r. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekroczy 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do tutejszego GOPS w celu złożenia dokumentacji potwierdzającej wysokość uzyskiwanych dochodów i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi aktualne dochody.

W ramach Podprogramu 2017 prowadzone będą także działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Lublinie na rzecz korzystających z POPŻ, przy współpracy z OPS m.in.:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2017 prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Zamościu tel. 84 616 32 43, tel. komórkowy 512434980 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o terminach dystrybucji żywności i warsztatach będzie podana w sposób zwyczajowo przyjęty, tj, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach oraz informacja na stronie internetowej Gminy.