bank zywnosci

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż prowadzone będą zapisy do Podprogramu 2021 Plus w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej w Podprogramie 2021 Plus, proszone są o zgłaszanie się w terminie od 02 listopada do 30 listopada 2022 roku do tutejszego GOPS w celu zakwalifikowania do PO PŻ. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi aktualne dochody.

W ramach Podprogramu 2021 Plus prowadzone będą także obowiązkowe działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Lublinie na rzecz osób korzystających z PO PŻ, przy współpracy z OPS m.in.:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2021 Plus prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Zamościu tel. 84 616 32 43, tel. komórkowy 512434980 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o terminach dystrybucji żywności i warsztatach będzie podana w sposób zwyczajowo przyjęty, tj, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach oraz informacja na stronie internetowej Gminy.

 

 

Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Stary Zamość w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Wojewoda Lubelski ogłosił listę punktów dystrybucji tabletek jodku potasu w województwie lubelskim. Znajdują się na niej również lokalizacje na terenie Gminy Stary Zamość.

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, która informuje, że rosyjskie działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski. Nie ma więc podstaw, żeby rozpoczynać wydawanie tabletek jodku potasu.

W sytuacji, gdyby zagrożenie wystąpiło, do publicznej wiadomości podana zostanie stosowna informacja dotycząca rozpoczęcia dystrybucji tabletek.

WAŻNE: NIE NALEŻY ZAŻYWAĆ JODKU POTASU BEZ KONSULTACJI Z LEKARZEM ORAZ W SYTUACJI, GDY WSPOMNIANE WYŻEJ ZAGROŻENIE NIE WYSTĘPUJE.

Wykaz punktów dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Stary Zamość w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego:

  • Szkoła Podstawowa w Wierzbie, Wierzba 19a
  • Szkoła Podstawowa w Wierzbie ,Szkoła Filialna w Udryczach, Udrycze Koniec 12a
  • Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu, Stary Zamość 5A
  • Schronisko dla Bezdomnych w Krasnem, Krasne 145

Przypominamy, że wydawanie preparatu zostanie uruchomione dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Zachęcamy także do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat profilaktyki jodku potasu.

                                                                                   Wójt Gminy Stary Zamość

                                                                                      /-/ Waldemar Raczyński

 

Ulotka informacyjna MSWiA cz. 1

Ulotka informacyjna MSWiA cz. 2

 bank zywnosci

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

 

informuje, iż w dniach 25 października 2022 roku,

w godzinach:od 8:00 do 14:00,

w magazynie na końcu STADIONU w Starym Zamościu

 

będzie wydawana III tura żywności za 2021r.

w ramach PO PŻ

dla wcześniej zapisanych mieszkańców gminy Stary Zamość

 

oraz dla obywateli Ukrainy.

 

Mieszkańcy miejscowości

Chomęciska Duże

Informujemy mieszkańców miejscowości Chomęciska Duże, że w dniach 24.09.2022 – 25.09.2022 (sobota - niedziela) w godzinach 13.00 – 16.00 w Domu Ludowym w Chomęciskach Dużych zostaną wyłożone mapy z proponowanym przebiegiem obwodnicy Zamościa (Szczebrzeszyn – Zamość) oraz proponowane warianty linii kolejowej CPK.

Zapraszamy zainteresowane osoby.

Bogusław Mróz /-/

Sołtys miejscowości

Chomęciska Duże Drugie

W związku z lawinowo rosnącymi cenami energii gminy Skierbieszów,
Grabowiec, Sitno, Miączyn, Stary Zamość, Izbica, Kraśniczyn i Krasnystaw
zrzeszone w partnerstwie w ramach projektu „W kierunku
samowystarczalności energetycznej” finansowanego z Europejskiego
Instrumentu Miejskiego (ang. European City Facility - EUCF) opracowały w 
oparciu o wcześniejsze badania „Koncepcje inwestycyjną” w ramach działań
związanych z samowystarczalnością energetyczną gminy. Prosimy w ramach
konsultacji o wyrażenie Państwa opinii poprzez wypełnienie krótkiej
ankiety. Ankieta jest anonimowa.

Koncepcja inwestycyjna znajduje się na stronie www.skierbieszow.com.pl


Dziękujemy.

ANKIETA 3 KONSULTACJE SPOŁECZNE Ankieta do projektu dystrybuowana na
koniec realizacji projektu „W kierunku samowystarczalności
energetycznej” finansowanego z Europejskiego Instrumentu Miejskiego
(ang. European City Facility - EUCF) Link do ankiety wypełnianej
elektronicznie:

https://forms.gle/K8oJuh7emu6mpbdR6

 

Ankieta w wersji PDF

 

Szablon Koncepcji Inwestycyjnej [ Gmina Skierbieszów wraz z partnerami ] [ W kierunku samowystarczalności energetycznej ]