grafika mamografia

od 1 listopada 2023 roku została poszerzona grupa kobiet, które mogą skorzystać z bezpłatnych badań w ramach programów profilaktycznych na NFZ. Zmiany dotyczą programu profilaktyki raka szyjki macicy i programu profilaktyki raka piersi.

 

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Rocznie rozpoznaje się w Polsce raka piersi u ok. 20 tysięcy kobiet. Rak szyjki macicy jest wykrywany u ok. 3 tysięcy pań rocznie. Stanowi ponad 10% nowotworów u kobiet.

Od 1 listopada 2023 r. profilaktyczną mammografię na NFZ mogą robić panie w wieku od 45 do 74 lat. Dzięki tej zmianie z programu profilaktycznego raka piersi może skorzystać jeszcze więcej kobiet. Do tej pory bezpłatna mammografia była dostępna dla pań w wieku 50 – 69 lat.

Zmiany dotyczą również programu profilaktyki raka szyjki macicy. Do tej pory korzystały z niego panie w wieku 25-59 lat. Od 1 listopada 2023 r. program obejmuje kobiety od 25 do 64 roku życia.

Program profilaktyki raka piersi

Mammografia to najbardziej czułe i bezpieczne badanie w profilaktyce raka piersi i najlepszy sposób, by wcześnie wykryć zmiany w piersi. Polega na prześwietleniu tkanek piersi promieniami rentgenowskimi. Pozwala znaleźć nieprawidłowości, zanim będzie je można wyczuć. W czasie badania wykonuje się dwa zdjęcia każdej piersi. Trwa ono kilka minut. 

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które:

 • przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii
 • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym
 • otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

 

Profilaktyczna cytologia także obejmie więcej kobiet

Regularne badania cytologiczne pozwalają wykryć zmiany przedrakowe i raka szyjki macicy  we wczesnym – uleczalnym – stadium choroby. Badania dowodzą, że 1,5- 2% rozmazów cytologicznych jest nieprawidłowych i wymaga dalszej diagnostyki.

Na profilaktyczną cytologię nie trzeba skierowania. Badanie jest bezpłatne, finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia.

Panie powinny robić profilaktyczne badania cytologiczne:

 • co trzy lata
 • co roku u kobiet obciążanych czynnikami ryzyka (tzn. zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV — typem wysokiego ryzyka).

Jak wziąć udział w programie

Często jest tak, że w początkowym okresie te choroby nowotworowe nie dają żadnych objawów. Natomiast wcześnie wykryte są niemal w 100% uleczalne. Trzeba badać się systematycznie, żeby nie dopuścić do rozwoju choroby. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań profilaktycznych  - mówi Dagmara Marczewska, zastępca dyrektora ds. medycznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Żeby skorzystać z programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się do placówki, która taki program realizuje – dodaje dyrektor Marczewska.

W województwie lubelskim jest 14 pracowni stacjonarnych, gdzie można wykonać badanie mammograficzne. Po drogach województwa jeżdżą też mammobusy, które docierają do wielu mniejszych miejscowości. Adresy wszystkich pracowni oraz harmonogram postoju mammobusów jest dostępny na stronie internetowej Lubelskiego NFZ.

Badanie cytologiczne w ramach programu można zrobić w poradni położniczo-ginekologicznej lub w gabinecie położnej POZ. Lista poradni i gabinetów także jest dostępna na stronie www.nfz-lublin.pl w  zakładce „Profilaktyka zdrowotna”

 

 

mrips

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

Gmina Stary Zamość planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę niepełnosprawną  wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku i 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usługi opieki wytchnieniowej proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Stary Zamość, 6, pokój nr 16, tel. 84 616 32 43 lub mobilny 512434980 - do dnia 13 listopada 2023 r.

ue pomoc zywnosciowa 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż prowadzone będą zapisy do Podprogramu 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pomocą żywnościową w ramach PFE PŻ będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej w Podprogramie 2023, proszone są o zgłaszanie się w terminie od 20 listopada do 20 grudnia 2023 roku do tutejszego GOPS w celu zakwalifikowania do PO PŻ. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi aktualne dochody.

W ramach Podprogramu 2023 prowadzone będą także obowiązkowe działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Lublinie na rzecz osób korzystających z PFE PŻ, przy współpracy z OPS m.in.:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2023 prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Zamościu tel. 84 616 32 43, tel. komórkowy 512434980 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o terminach dystrybucji żywności i warsztatach będzie podana w sposób zwyczajowo przyjęty, tj, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń

bon frekwencyjny na wybory 2023

Informuję mieszkańców miejscowości Udrycze – Wola, że w dniu 7.10.2023 r. (sobota) w godzinach od 6: do 14:00 droga gminna nr 110209L ( od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3224L do nr Udrycze - Wola 80) będzie zamknięta z powodu prowadzenia robót budowlanych, związanych z przebudową przedmiotowej drogi.

Informuję mieszkańców miejscowości Chomęciska Duże, że w dniach 9.10.2023 r – 10.10.2023 r. (poniedziałek - wtorek) w godzinach od 6: do 15:00 droga gminna nr 110236L ( od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3219L do domu nr 132 będzie zamknięta z powodu prowadzenia robót budowlanych, związanych z przebudową przedmiotowej drogi.