OGŁOSZENIE
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII
23.10.2018 R.


PGE Dystrybucja S.A. informuje, ze
w dniu 23.10.2018r. (wtorek)
w godz. od 8.30 do 13.00
planowana jest przerwa w dostawie
energii w miejscowosci Udrycze-Wola:
1. Stacja: Udrycze Romanina 1
2. Stacja: Udrycze Romanina 2
3. Stacja: Udrycze Romanina 3

Pogotowie energetyczne: tel. nr 991
https://www.pgedystrybucja.pl

pomoc zywnosciowa logo 2014 2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

 

informuje, iż w dniach 8 i 9 listopada 2018 roku;

 

8 - od 8:00 do 15:00, 9 - od 8:00 do 12:00

 

w magazynie na terenie starego GS w Starym Zamościu

 

będzie wydawana I tura żywności na 2018r. w ramach PO PŻ

 

dla wcześniej zapisanych

 

mieszkańców gminy Stary Zamość.

KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców miejscowości:

BOROWINA, CHOMĘCISKA DUŻE I, CHOMĘCISKA DUŻE II, CHOMĘCISKA MAŁE, KOLONIA KRASNE, MAJDAN SITANIECKI, NOWA WIEŚ, PODKRASNE, PODSTARY ZAMOŚĆ, PODSTARY ZAMOŚĆ DOŁY, STARY ZAMOŚĆ, STARY ZAMOŚĆ GOŚCINIEC, WIERZBA PIERWSZA, WIERZBA DRUGA, CZĘŚĆ SOŁECTWA WISŁOWIEC KOLONIA,

że w związku z wykryciem bakterii grupy coli w wodociągu zbiorowym Wierzba, WODA NIE NADAJE SIĘ DO:

przygotowania napojów i potraw mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania.

Gmina Stary Zamość rozpoczęła dezynfekcję wody w studni i na sieci wodociągowej.

Jednocześnie informuje się mieszkańców, że woda do spożycia będzie dowożona zgodnie z harmonogramem, który zamieszczony jest na stronie internetowej: www.staryzamosc.pl

Stary Zamość, 17 października 2018 r.

Waldemar Raczyński
Wójt Gminy Stary Zamość

  

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu z dnia 17.10.2018 r. o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzba gm. Stary Zamość, powiat zamojski - brak przydatności wody do spożycia przez ludzi

KOMUNIKAT

w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 26 września 2018 r. stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – Wierzba gm. Stary Zamość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku 1część A i C (tabela 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Wójt Gminy Stary Zamość
Waldemar Raczyński

Pismo z dnia 28.09.2018 r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu stwierdzające przydatność wody do spożyciaz wodociągu Wierzba.podsumowanie popz2017 2018