Drukuj

Stary Zamość, 30.08.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stary Zamość zawiadamia mieszkańców Gminy Stary Zamość, posiadających zamontowane instalacje solarne, iż od dnia 8.09.2022 r. zaplanowane są przeglądy techniczne w okresie gwarancji zadania „Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Stary Zamość”.

Przeglądy gwarancyjne zostaną wykonane przez pracownika firmy Sungrant Sp. z o.o. przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownika Gminy Stary Zamość.

Więcej informacji na temat planowanych przeglądów gwarancyjnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Stary Zamość, pokój nr 13.

Wójt Gminy Stary Zamość

/-/

Waldemar Raczyński