Stary Zamość, 17.08.2011

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  i  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu   i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 15 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach
położone  w miejscowościach:

a) Udrycze-Koniec oznaczone działkami nr:
1. 620/1 o pow. 0,05 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,14 q pszenicy rocznie
2. 620/2 o pow. 0,08 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,22 q pszenicy  rocznie
3. 621/1 o pow. 0,06 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,16 q pszenicy rocznie
4. 621/2 o pow. 0,07 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,19 q pszenicy rocznie
5. 622/1 o pow. 0,06 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,16 q pszenicy rocznie
6.622/2 o pow. 0,07 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,19 q pszenicy rocznie

b) Udrycze-Wola oznaczone działką nr:
200/1 o pow.0,30 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,68 q pszenicy rocznie

c) Stary Zamość:
0,55 ha( użytki zielone ) z działki nr  235/14 wywoławcza wysokość czynszu 0,61 q pszenicy rocznie

Drugi przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 30 września 2011r. o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do  26 września 2011 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:
nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
- uczestnik, który przetarg wygrał, odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok.  nr 14
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

Załącznik 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr 2 /11 z dnia 15  kwietnia  2011 r. w sprawie ogłoszenia   wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

 

1

 

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze-Wola

działka nr 200/1

 

0,30 ha

R II 0,08 ha

R IIIa 0,07 ha

R IVb 0,15 ha

użytkowanie rolnicze

0,68 q

pszenicy

 

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze-Koniec

działka nr 620/1

 

0,05 ha

 

Ł II 0,05 ha

 

użytkowanie rolnicze

0,14 q

pszenicy

działka nr 620/2

0,08 ha

Ł II 0,08 ha

użytkowanie rolnicze

0,22 q

pszenicy

działka nr  621/1

0,06 ha

Ł II 0,06 ha

 

użytkowanie rolnicze

0,16 q

pszenicy

 

działka nr  621/2

0,07 ha

Ł II 0,07 ha

 

użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy

 

działka nr  622/1

0,06 ha

Ł II 0,06 ha

 

użytkowanie rolnicze

0,16 q

pszenicy

 

działka nr  622/2

0,07 ha

Ł II 0,07 ha

 

użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy

 

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

część działki nr 235/14

0,55 ha

użytki zielone klasa bonit. IV

użytkowanie rolnicze

0,61 q

pszenicy

 

 

 

 

Załącznik 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  22 /2011 z dnia  15 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

Nieruchomość zabudowana oznaczona działką nr 59/2

0,44 ha

B/R IIIa 0,44 ha

Zabudowana budynkiem szkoły

233 790,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2010 r. Nr 102 poz. 651 z poźn. zm.)

upływa z dniem 7.06.2011 r.

Załącznik 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr   22/2011 z dnia  15 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek  sklepu usytuowany na działce nr 578/1

w obrębie Wierzba

0,04 ha

Lokal użytkowy

o pow. 41m2 wraz z przyległym gruntem

Prowadzenie działalności gospodarczej

300 zł netto

 

 

 

Stary Zamość, 16.03.2011

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz.651  z późn. zm. )  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na wynajm  nieruchomości zabudowanych, położonych  w miejscowości Wierzba stanowiących  własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości zabudowane podane w wykazie wywieszonym w dniu 1 lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w  sołectwach miejscowości Wierzba

 1. Budynek piekarni mechanicznej (bez wyposażenia) usytuowany na działce nr 102/1
  Budynek jednokondygnacyjny o pow. użyt. 370,95 m² wraz z przyległym gruntem, przeznaczony do  produkcji pieczywa
  Wywoławcza wysokość czynszu - 4,0 zł brutto za 1m² powierzchni budynku
 1. Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1
  Budynek jednokondygnacyjny  o pow. użyt. 455,00 m² wraz z silosami i przyległym gruntem przeznaczony do skupu zboża
  Wywoławcza wysokość czynszu - 1,50 zł brutto za  1 m² powierzchni budynku
 1. Budynek magazynu materiałów budowlanych usytuowany na działce nr 102/1
  Budynek jednokondygnacyjny  o pow. użyt. 912,14 m²  wraz z przyległym gruntem przeznaczony do sprzedaży materiałów budowlanych
  Wywoławcza wysokość czynszu - 1,50 zł brutto za  1 m² powierzchni budynku

Przetarg ustny na wynajm w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2011r.  o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.
Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 23.04.2011 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość: nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu najmu, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał - zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
- uczestnik , który przetarg wygrał, odstąpi od zawarcia umowy najmu

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze stanem nieruchomości będących przedmiotem najmu.