Drukuj

 

Uchwała Nr XXX/163/17 z 03.11.2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość na lata 2017-2023

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stary Zamość na lata 2017 – 2023